@idrisemen

Yersiz kazancın faturası hekime değil, hastaneye kesilecek

Yersiz kazancın faturası hekime değil, hastaneye kesilecek
Yersiz kazancın faturası hekime değil, hastaneye kesilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yersiz kazanç sağlayan hastanelerde doktorlara da ceza kesmeyi öngören uygulamayı kaldırdı. Yeni düzenlemeye özel hastanelerde yersiz kazanç sağlandığı takdirde sadece hastaneye ceza kesilebilecek. 
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Sosyal Güvenlik Kurumu, 24 Aralık 2015 tarihinde 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Alım Satın Sözleşmesi’nde yeni bir değişiklik yaptı. Bu düzenlemeyle, özel hastanelerin yersiz kazanç sağlaması durumunda kurumun yanı sıra hastaya tedavi veren hekim de haksız kazançtan müteselsilen sorumlu tutuldu. Düzenlemeye göre özel hastanelerin yersiz kazanç sağladığı tespit edildiği takdirde hastanenin yanı sıra hastaya tedavi veren hekime de ceza verilecekti. Hekimlerin düzenlemeye tepki gösterilmesi üzerine SGK düzenlemede geri adım attı.

SGK'DAN DUYURU

Konuyla ilgili bir duyuru yayınlayan SGK yersiz kazançtan hekimleri sorumlu tutan hükmü Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Alım Satın Sözleşmesi’nden çıkardı. Duyuruda yeni düzenleme ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Sözleşmenin(14,8) numaralı maddesinde yer alan ‘SHS, hekimlerin bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olarak yapıldığı tespit edilen yersiz ödemelerin kuruma geri ödenmesinde, SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve kanunda kendisine yüklenen sorumluluk ve cezai müeyyideleri bildiğini belirtir ifadelere yer verilen sözleşmeyi, başvurusu sırasında kurum ilgili birimine iletmekle yükümlüdür’ hükmü metinden çıkartılmıştır.”

TABİP ODASI: HUKUKA AYKIRIYDI

Hastanelerde elde edilen yersiz kazançtan hekimlerin sorumlu tutulmasının hukuka aykırı olduğunu söyleyen İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Hasan Ogan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hekimleri sorumlu tutan düzenleme hukuka aykırıydı. Bu düzenlemeye göre hekim çalıştığı firma kapansa dahi hastanenin elde ettiği yersiz kazançtan dolayı sorumlu tutulacaktı. Biz bu uygulamanın yanlış olduğu SGK’ya ilettik. Bu hatanın düzeltilmesi için hekimlerden 2 bin civarında imza toplayıp SGK’ya ilettik. Onlarda yersiz kazançtan hekimleri sorumlu tutan düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu fark ettiler. Düzenleme  iptal edilerek eski haline getirildi. Bu durumda yersiz kazançtan dolayı sadece kurum sorumlu tutulabilecek.”