Genel seçim nedir, seçimler ne zaman yapılacak?

Genel seçim nedir, seçimler ne zaman yapılacak?
Genel seçim nedir, seçimler ne zaman yapılacak?
Seçimlerle ilgili yoğun haber akışı devam ediyor. Adaylar açıklanıyor, sert polemikler yaşanıyor... Kısacası her gün bir 'son dakika gelişmesi' ile karşı karşıyayız. Bu hız içinde genel seçim hakkında merak edilenlerin yer aldığı bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. İşte bir bakışta seçim bilgileri...

Türkiye 'de milletvekillerini belirlemek için 4 yılda bir kez olmak üzere yapılan seçimler "Genel Seçim" olarak adlandırılır. En yakındaki genel seçimin tarihi ise 7 Haziran 2015... Bu tarih, -her seçimde olduğu gibi- pazar gününe denk geliyor. Seçim yasakları saat 24.00 itibarıyla sona erecek.

SEÇİMLER NE ZAMAN ? İŞTE GENEL SEÇİM TARİHİ

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak.

KAÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK?

Türkiye'de milletvekili genel seçimleri, 550 üyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) üye seçmek için dört yılda bir yapılıyor.

SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK? İŞTE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ

Hangi parti oy pusulasında kaçıncı sırada? Partilerin, Yüksek Seçim Kurulunca basımı gerçekleştirilen ve tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri şu şekilde:

Birinci sırada DOĞRU YOL PARTİSİ
İkinci sırada ANADOLU PARTİSİ
Üçüncü sırada HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
Dördüncü sırada KOMÜNİST PARTİ
Beşinci sırada MİLLET PARTİSİ
Altıncı sırada HAK VE ADALET PARTİSİ
Yedinci sırada MERKEZ PARTİ
Sekizinci sırada TOPLUMSAL UZLAŞMA REFORM VE KALKINMA PARTİSİ
Dokuzuncu sırada HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
Onuncu sırada LİBERAL DEMOKRAT PARTİ
Onbirinci sırada MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Onikinci sırada HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Onüçüncü sırada SAADET PARTİSİ
Ondördüncü sırada CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Onbeşinci sırada ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
Onaltıncı sırada DEMOKRATİK SOL PARTİ
Onyedinci sırada YURT PARTİSİ
Onsekizinci sırada DEMOKRAT PARTİ
Ondokuzuncu sırada VATAN PARTİSİ
Yirminci sırada BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

SAAT KAÇTA OY KULLANILACAK?

7 Haziran seçimi için tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 olarak belirlendi.

KİMLER MİLLETVEKİLİ OLABİLİR?

25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir.

KİMLER MİLLETVEKİLİ OLAMAZ?

1-İlkokul mezunu olmayanlar,

2-Kısıtlılar,

3-Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

4-Kamu hizmetinden yasaklılar,

5-Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

6-Affa uğramış olsalar bile;

a)Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

b)Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

c)Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

d)Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar,

milletvekili seçilemezler.


HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK? 

İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı...

YÜKSEK SEÇİM KURULU TELEFONLARI / YSK ÇAĞRI MERKEZİ

Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan seçmenlere yönelik olarak oluşturulan çağrı merkezine aşağıdaki numaralardan 7/24 ulaşılabiliyor:

Yurt İçi:444 99 75 / Yurt Dışı:+90 444 99 75