120 gönüllü çocuğun destanı

120 gönüllü çocuğun destanı
120 gönüllü çocuğun destanı
Sarıkamış Harbi sırasında Ruslarla sınır bölgesinde savaşan tümenin cephanesi bitince, Van'daki 120 öğrencinin payına destan yazmak kalır

 

FİLMİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

GÖSTERİMDEKİ DİĞER FİLMLER İÇİN TIKLAYIN

 

 120


YAPIMCI/YÖNETMEN/SENARYO/MÜZİK: ÖZHAN EREN

YÖNETMEN: MURAT SARAÇOĞLU

KURGU: KEMALETTİN OSMANLI,ALİ ÜSTÜNDAĞ

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: MUSTAFA KUŞÇU

GENEL KOORDİNATÖR:HAKAN YILDIZ

YAPIM TASARIM: M. ALİ ARSLAN

YAPIM KOORDİNATÖRÜ: GÜVEN KAPROL

CASTİNG: TÜMAY ÖZOKUR

SANAT YÖNETMENİ: MERAL ÖZEN

YARDIMCI YÖNETMEN: AHMET YURTKUL

KOSTÜM: FADİM ÜÇBAŞ

OYUNCULAR

Münire
Özge Özberk

 

BİR ABLA
Ömrü harp meydanlarında geçmiş bir ailenin tek kızı...
’93 Harbi gazisi kahraman bir albayın torunu...
Van lisesinde öğretmen, fedakar bir babanın kızı...
Balkan Harbi’nde şehit düşmüş bir subayın kızkardeşi...
1. Dünya harbi’nin yiğit subaylarından birinin nişanlısı, sevdalısı..
120 kahramandan birinin ablası...

Süleyman Teğmen
Cansel Elçin

 

BİR SUBAY...
Gözünü harp meydanlarında açmış bir genç kahraman..
Trablus Harbi’nin, Balkan Harbi’nin yiğit cengaveri...
Senelerdir yolunu gözleyen sevdalısına kavuşamadan Kafkas Cephesi’ne koşmuş fedakar bir subay...
120 Kahramana ağabeylik yapmış bir dost...

Sermet Bey
Burak Sergen


BİR BABA...
Ferit’in babası; 120 genç kahramanın en önde gelenlerinden, melekgönüllü, iyilik abidesi “Şişko” Ferit’in...
Hayatını ticarete adamış, gözü menfaatinden başka bir şey görmeyen paragöz tüccar..
Ama günü geldiğinde; o hiç beğenmediği oğlunun verdiği dersle hayatı anlayan bir baba...

Cemal Öğretmen
Emin Olcay

 

BİR ÖĞRETMEN...
Şehit babası
Ömrünü, aralarında kendi oğlu da bulunan Vanlı gençlere adamış fedakâr bir öğretmen...
Çocuklarını yarınlara hazırlarken onların yarınlarının olmadığına şahit olmuş bir baba..

Mehmet
Oytun Öztamur

BİR GENÇ KAHRAMAN...
120 genç kahramanın en önde geleni...
Onları bir araya getiren, karlı dağlarda onlara liderlik yapan hayatının baharında bir dev adam...
Genç ömrünü memleketine adamış kahraman bir kardeş...

Kamil Paşa
Demir Karahan


BİR KOMUTAN...
Van Tümen Komutanı... Ömrünü subaylarını ve askerlerini eğitmek kadar Vanlı cocukların yetişmesine, gençleri hayata hazırlamaya adamış gerçek bir paşa... Gerçek bir ağabey...

 

HİKÂYE

Van.. 1914 Haziran …

O günler, ülkemizin büyük toprak kayıpları ve milyonlarca insanımızın da büyük perişanlıklar yaşamasına neden olan Balkan Harbi’nden henüz kurtulduğumuz günlerdir, yaralarımızı sarıp ülkemizi feraha çıkartmaya çalıştığımız barış günleridir.

Ancak o günler de çok sürmez, yaz aylarında Avrupa’da başlayan 1. Dünya Harbi ülkemize de sıçrar, Ruslar Doğu Anadolu’da Erzurum istikametinde taarruza geçerler. Büyük bir isyana gebe olan Van’daki Jandarma Tümeni şehirden ayrılır ve Kafkas Cephesi’nde Ruslarla ölüm – kalım mücadelesine girişir.. Aralık 1914’te Sarıkamış Harbi’nin başlamasıyla birlikte çatışmalar yoğunlaşır ve bir gün Jandarma Tümeni’nin de cephanesi tükenir..

Van’da az da olsa cephane vardır, sınırdaki askerlere gönderilmek istenir fakat elde doğru dürüst kağnı bile kalmadığı gibi eli tüfek tutan hemen herkes de cephelerdedir..

Hiçbir çare bulunamaz, neticede yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocuklar gönüllü olurlar.. Hemen hazırlıklara girişilir, 120 çocuk 1915 Ocak ayının donduran ayazlarında cephaneyi sırtlanır, karlı dağlara doğru yürümeye başlar..

Ancak günler ve geceler süren bu büyük yolculuk 120 kahraman çocuk için hiç de kolay olmayacak, tam bir ölüm-kalım harbi’ne dönüşecektir..

FİLMİN KONUSU

1914 yılı Haziran ayı …

O günler, ülkemizin büyük toprak kayıpları ve milyonlarca insanımızın da büyük perişanlıklar yaşamasına neden olan Balkan Harbi’nden henüz kurtulduğumuz günlerdir, yaralarımızı sarıp ülkemizi feraha çıkartmaya çalıştığımız barış günleridir.

İşte o günlerde henüz hayatının baharındaki Münire (Özge Özberk), lise müdürü olan babası Cemal öğretmen (Emin Olcay), kendisinden sadece birkaç yaş küçük olan iki erkek kardeşi Mehmet ve Mustafa’dan oluşan ailesiyle Van’da mesut ve mütevazı bir hayat yaşamaktadır ve nişanlısı Süleyman Teğmen (Cansel Elçin) ile çok yakında evlenecektir.

Fakat bu mutlu günler çok sürmez, Ağustos 1914’te Avrupa’da 1’nci Dünya Harbi’nin başlamasıyla birlikte ülkemizde de seferberlik ilan edilir. Varını yoğunu ordusu emrine veren halk, çocuklarını da askere gönderir, Süleyman Teğmen de cepheye gider.

Kasım 1914’te Rusların taaruzu ile harp ülkemize de sıçrar, Sarıkamış Harbi’nin başlamasıyla birlikte çatışmalar daha da yoğunlaşır. Sınır bölgesinde harp etmekte olan ve Süleyman Teğmen’in de yer aldığı Jandarma Tümeni’nden o günlerde Van’a gelen acil bir telgraf, süratle cephane yetiştirilmediği takdirde harbin ve Van şehrinin tehlikeye gireceğini bildirmektedir.

Ancak o günlerde Van karlar altındadır, hele şehrin dışında kar yüksekliği iki metreyi bulmakta, hayvanlar karlı dağları yürüyememekte, kağnı vs arabalar ise hiç işlememektedir. Yapılacak tek şey, cephaneyi 100 kadar yayanın sırtında nakletmektir. Ancak, şehirde resmî görevliler dışında, ihtiyarlarla kadınlardan başka çokaz sayıda “eli tüfek tutan erkek” kalmıştır; onlar da “TAŞNAK ÇETELERİ”ne karşı şehri ve ailelerini korumak için şehirde kalmak zorundadırlar... Akla gelen her çareye başvurulur, neticede, eğer kabul ederlerse bu yükü öğrenci çocuklarla göndermekten başka yapacak bir şey olmadığına karar verilir.

Hemen hemen bütün çocuklar bu ağır yolculukta gönüllü olarak cephaneyi taşımaya hazır olduklarını bildirirler ve neticede yaşları 12 ile 17 arasında değişen 120 çocuk seçilir.

Süratle hazırlıklar yapılır. Bu çocukların başlarına eski bir gazi olan Musa Çavuş (Burak Sergen) geçer, elde kalan son askerlerden birkaç jandarma askeri de kafileye ilave edilir..

Ve bir sabah karlı bir havada 120 kahraman çocuk; “bu masumlar ordusu, bu kahramanlık goncaları, yurdun umut ve istikbali olan bu fedakâr yavrular” yola çıkmaya hazır hâle gelir.

Sırtlarında cephane ile Van’dan yola çıkan çocuklar karlı dağların donduran soğuklarında günler süren uzun yürüyüşlerine başlar.

Ama bu büyük yolculuk 120 çocuk için hiç de kolay olmayacak, tam bir ölüm-kalım harbi şekline dönüşenecektir.

 

YAPIM NOTLARI

120 filminin hazırlıkları Haziran 2005’te başladı ve yaklaşık 2 yıl sürdü.

Filmin tamamının Van’da çekilmesi, tarihsel olaylar neticesinde kentte bugün bir tek olsun uygun yapının kalmamış olmaması sebebiylegerçekleştirilemedi; 1914 yılına ait şehir içi sahneleri için Safranbolu bu nedenle tercih edildi.

14Eylül 2007 günü Safranbolu’da filmin yaz sahneleri ile çekimler başladı. 10 gün süren ilk çekimlerden sonra ara verildi ve Kasım ayında filmin kış sahneleri için yine Safranbolu’da 3 hafta süren çekimler yapıldı. Bu çekimlerde Safranbolu halkı ve özellikle öğrencilerden büyük destek görüldü.

Daha sonra tekrar ara verildi, ekip bu defa filmin diğer kış sahneleri ile çocukların karlı dağlardaki yolculuğunu çekmek üzere Aralık ayında Van’a gitti.

Van’daki çekimlerde Vanlı öğrenciler yer aldı. Van valisi dahil birçok bürokrat ve öğretim görevlisininin çocuklarının da yer aldığı çekimlerde bütün öğrenciler, karlı dağlarda sürdürülen çekimlerin büyük zorluklarına rağmen hergün büyük bir heves ve tam bir “tarihsel görev bilinci” ile sette hazır bulundular. O kadar ki, öğrenci çocuklardan biri donma tehlikesi geçirmesine rağmen kendisinin ısrarları ve ailesinin de teşvikiyle görevini set doktoruyla sağlık ekipleri kontrolünde gönüllü olarak sürdürdü ve tamamladı.

1915 yılında 120 kahraman çocuğumuzun yürüyüşe başlamasını temsil eden sahne, eski Van’daki orijinal mekanında çekildi. Bu sahnenin çekimi için 130 km. uzaklıktaki Çaldıran’dan 40 kamyonla 120 ton kar getirildi ve kar makinaları ile çekim alanına serildi.

Van’ın karlı dağlarında ve şehir içindeki orjinal mekanlarda 10 gün süren bu zorlu çekimler neticesinde Van Belediyesi tarafından 1976 yılında yaptırılmış olan orijinal “120 Vanlı Kahraman Çocuk Anıtı” ziyaret edildi, şehrin ileri gelenleri ile halkın da katıldığı ve çok duygusal anların yer aldığı veda törenleri düzenlendi ve “120 Film Ekibi” post prodüksiyon çalışmaları için İstanbul’a döndü.

120 filminin 3 farklı mevsimde geçen hikayesinin çekimleri Van ve Safranbolu’nun dağları da dahil olmak üzere aralıklarla 4 ay sürdü, filmin bütün aşamalarında 250 kişilik bir ekip çalıştı.

Yaklaşık 3 milyon dolar bütçeli filmde 100’lerce öğrenci, 2000’e yakın figüran ve develer başta olmak üzere bir çok taşıma hayvanı rol aldı.

Süresi 115 dakika olan “120” filmi Şubat 2008’de yaklaşık 200 sinemada gösterime girecek...
YAPIMCI/YÖNETMEN/MÜZİK/SENARYO: ÖZHAN EREN

1959 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara’da tamamlayarak harita mühendisi oldu. Ankara’da ve Türkiye’nin çok çeşitli illerinde mühendislik yaptı, toprağını ve insanını tanıdı. Lise yıllarında okul orkestrasında başlayan müzik çalışmaları, yaptığı bestelerinin daha sonra TRT repartuarına kabul edilmesiyle artarak devam etti.

Bu dönemde Türk Müziğinin hemen hemen bütün formlarında çalışmalar yaptı, eserler üretti. Bazıları çeşitli ödüller de alan birçok sinema filmi, tv dizisi, belgesel ve reklamlara müzik yaptı.

Yazdığı ilk türkülerden olan “Kara Tren” yurtiçi ve yurtdışından büyük övgüler aldı. Tamamı kendi bestelerinden oluşan 3 albümü (Güle Yazdım-2000, Turnalara Tutun da Gel-2001, Kime Sorsam-2005) yayınlandı.

Sarıkamış Harbi’ni ve geçtiği dönemi konu alan “Sarıkamış’lı Geçmiş Zaman” isimli tematik müzik çalışması 2003’te DMC etiketiyle yayınlandı.

“Sarıkamış Türküsü”nün yazılmasına sebep olan ve 1875-1915 yılları arasında halkımızın yaşadığı trajik olayların arkaplanına değinen “Sarıkamış’a Giden Yol” adlı yakın tarih araştırma kitabı (geçtiğimiz günlerde 7. baskısını yaptı) ALFA yayınları etiketiyle 2005 Aralık ayında kitapçılarda yerini aldı.

Her kar yağdığında hatırlanmasını istediği 1900’lu yılların120 Van’lı kahraman çocuğu icin yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu yazdığı, müziklerini bestelediği ve Murat Saraçoğlu ile birlikte yönettiği “120” adlı sinema filmi 15 Şubat 2008’de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Sinema Filmleri – Yapımcı/Yönetmen


Dramatik TV Dizisi – Yapımcı Son Yaprak (TRT) 2004
Yazdığı Kitaplar Sarıkamış’lı Geçmiş Zaman (DMC) 2003 Sarıkamış’a Giden Yol (ALFA) 2005
Solo Müzik Albümleri – Beste / Solist Kara Tren (TMC) 2000 Turnalara Tutun da Gel (SERA) 2002 Kime Sorsam (SEYHAN) 2005
Belgesel TV Filmi – Dizisi / Müzik Mimar Sinan (TRT) 1988 Türk Vakıf Medeniyeti (TRT) 1989 Destanlaşan Gemiler (TRT) 1992 Selçuklu Kervansarayları 1996 Mehmet Akif Ersoy (TRT) 1997
Sinema Filmleri / Müzik Kapıları Açmak (TRT) 1992 Beşinci Boyut 1993 Kelebekler Sonsuza Uçar 1993 Yalancı (TRT) 1994 Bize Nasıl Kıydınız 1994 Gerilla (TRT) 1995 Yanlış Saksının Çiçeği (TRT) 1997
120 2008

Dramatik TV Filmi - Dizisi / Müzik Kuş Sayfaları (TRT) 1990 Yarına Gülümsemek (TRT) 1991 Danimarkalı Gelin (TGRT) 1996 Bir Yıldız Doğuyor (STAR) 1997 Kral /Tanju Çolak (SHOW) 1997 Yasemince (SHOW) 1997 II. Celse (TRT) 1998 Son Yaprak (TRT) 2004 Kimsesiz Zaman Tasvirleri (TRT) 2005 Eski Fotoğrflar (ÖZEL) 2005 Karagümrük Yanıyor (STAR TV) 2006/7