29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
- Vali Barut mesaj yayımladı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Alim Barut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Barut, mesajında, "Cumhuriyet rejimi, hürriyeti ve bağımsızlığı vazgeçilmez bir karakter özelliği olarak benimseyen Türk Milleti için en uygun yönetim biçimi olarak büyük Atatürk tarafından ortaya konulmuş ve yediden yetmişe herkes tarafından da kısa sürede sahiplenilerek özümsenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşu, modernleşme tarihinin en önemli, en ileri ve geri dönülemez nitelikteki atılımıdır. Çok güç şartlarda temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, geride kalan 92 yıl içerisinde büyük kurucusunun tespit ettiği ilkeler ve gösterdiği yönde güçlü ve çağdaş bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin hukukun üstünlüğünün hakim olduğu ve hukukun evrensel normlara göre anlaşılıp, yorumlanıp uygulandığı idare olduğunu vurgulayan Barut, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet halk açısından eşit ve adil idare demektir. Cumhuriyet toplumun ihtiyaçlarını dikkate alıp, ona göre politikalar geliştirip adil, eşitlikçi bir anlayışla meseleleri çözmek, insani ihtiyaçları karşılamak demektir. Cumhuriyet dünya çapında araştırma, geliştirme ve buluş demektir. Cumhuriyet ekonomik kalkınma, zenginleşme, refah seviyesini artırma demektir. Cumhuriyet bağımsızlığını ve ali menfaatlerini koruyabilmek için tüm dünyada ve özellikle bölgesinde askeri ve siyasi güç olmak  demektir. Cumhuriyet milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde toplumun huzurunun sağlanması demektir. Cumhuriyet idaresi insan haklarına saygılıdır. Laiklik ilkesine bağlı sosyal hukuk devletidir. Laiklik din ve vicdan hürriyetinin korunduğu, tüm inanışlara saygılı ama yönetimde akıl tecrübe ile ilmin hakim olduğu anlayış demektir. Cumhuriyet demokrasi ilkelerine bağlılık, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, çoğulculuk, farklılıklara hoşgörülü davranış ve farklılıklardan güç çıkaran rejim demektir. Cumhuriyetimiz tam bağımsız ve güçlü, demokratik kurallara ve evrensel insan hakları ölçütlerine uygun olarak yaşatmak için hepimize çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir."

Barut, "Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ilanı ve kurulmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yakın çalışma arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan kahraman şehitlerimizi ve artık aramızda olmayan gazilerimizi, sonsuz gönül borcu, şükran, minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" açıklamasında bulundu.