Alkışlar Tolga Zengin'e...

Alkışlar Tolga Zengin'e...
Alkışlar Tolga Zengin'e...
Beşiktaş'ın milli file bekçisi Tolga Zengin, Sultanahmet'teki saldırıda hayatını kaybeden şehit polisin ailesine alınacak ev için yaklaşık 50 bin TL bağışladı.

Yeşil sahada sergilediği performansın yanı sıra yaptığı sağduyulu açıklamalar ve genç isimlere örnek tavrıyla dikakti çeken Tolga Zengin 'den örnek davranış...

Trabzonlu polis memuru Kenan Kumaş, geçtiğimiz haf­ta Sul­tan­ah­me­t’­te bu­lu­nan Tu­rizm bü­ro­su­na düzenlenen terörist sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­betmişti. Beşiktaş takım kaptanı Tolga Zengin, şe­hit Ku­ma­ş'tan ge­ri­ye ka­lan kız ço­cu­ğu ve eşi için alın­ma­sı plan­la­nan ev için yük­lü mik­tar­da ba­ğış­ta bu­lun­du.

Deneyimli kalecinin şe­hit polisin ailesine 50 bin TL ci­va­rın­da bir ba­ğış­ta bu­lu­nduğu öğrenilirken, takım ar­ka­daş­la­rı­nı da bağış için teş­vik et­ti­ği öğrenildi. Siyah-beyazlı file bekçisinin, Dem­ba Ba ve di­ğer bazı oyun­cu­la­rı ik­na et­ti­ği ve alı­na­cak evin pa­ra­sı­nın bü­yük oran­da ta­mam­lan­dı­ğı belirtildi.