Artık yasa da hazır

'Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı hazırlanarak Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

ANKARA - 'Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı hazırlanarak Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Tasarı, iki gün içinde de Bakanlar Kurulu'na sevk edilecek. Şiddetin önlenmesinde bir umut olarak görülen yeni yasa tasarısı, genel olarak şu hükümleri içeriyor:

  • Spor alanlarında sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü düzenlemeyi yapma görevi evsahibi kulübe aittir.
  • Müsabaka güvenliğinin sağlanması için, spor alanlarının girişinde herkese üst araması yapılır. Spor alanlarının dış güvenlik genel kolluk güçlerince, iç güvenlik ise oluşturulacak özel güvenlik güçlerince sağlanır.
  • Spor kulüpleri, yeterli sayıda taraftar temsilcisi belirleyerek, bu kişilerin adres ve adli sicil bilgilerini, bulundukları ilin emniyet müdürlüklerine bildirir. Taraftar temsilcileri müsabaka öncesinden, müsabaka sonuna kadar sorumlu bulundukları seyir alanında her türlü kesici ya da delici alet, silah, sis ya da ses bombası gibi yaralayıcı nitelikteki cisimler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek cisimlerin kullanılmasını, rakip takım taraftarlarını söz veya hareketlerle aşağılayıcı veya tahrik edici nitelikte küfür ve kötü söz kullanılmasının engellenmesine yönelik önlemlerin alınmasında, emniyete yardımcı olur.
  • Spor kulüplerinin yöneticileri, personeli, sporcuları, taraftar derneklerinin yöneticileri, taraftar temsilcileri, medyaya hakemleri, rakiplerini ya da rakip taraftarları aşağılayıcı veya tahrik edici demeç veremez. Aykırı davranan ilgililer hakkında, ilgili federasyonun tabi olduğu mevzuata göre verilecek disiplin cezasının dışında, ilk seferde altı aya kadar, tekrarı halinde ise iki yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası verilir. Dernek temsilcilerinin dernek ve kulüple ilişkilerine son verilir. Dernek yöneticilerine 3 milyar lira para cezası verilir.
  • Spor müsabakalarını canlı yayınlayan yayın kuruluşu ile diğer medya kuruluşları, kanunun amacına aykırı nitelikteki afiş, pankart, söz, fiil ve davranışları yayınlayamaz. Basın-yayın organları, spor kulüplerini, taraftarlarını, spor adamlarını şiddete, fanatizme ve suça teşvik edici eylem ve davranışta bulunamaz. Aşağılayıcı yorum veya haber yapamaz. Yasaya aykırı eylemde bulunanlara, ilk seferde üç aydan altı aya kadar hapis, tekrarı halinde ise altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
  • Spor alanlarına yasak maddeleri sokan kişilere üç ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve 750 milyon lira para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde altı ay müsabakaları seyirden men ve 2 milyar 500 milyon lira para cezası uygulanır. Bu belirtilen yasak maddeleri kullanan kişilere 4 ay müsabakaları men ve 1 milyar lira para cezası, tekrarı halinde bir yıl müsabakaları men ve 3 milyar lira para cezası verilir. Cezalı oldukları halde, müsabakalara girenlere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Müsabakalara giriş yasağı bulunan kişiler, müsabakanın başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek emniyet yetkililerine görünmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Sulh Ceza Mahkemesi'nce üç aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir. (Spor Servisi)