Basına da ceza geliyor

Maçlarda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için kulüpler, taraftarlar ile basın mensuplarına yükümlülükler ve yaptırımlar öngören tasarıda değişiklik yapılmasına karar verildi.

ANKARA - Maçlarda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için kulüpler, taraftarlar ile basın mensuplarına yükümlülükler ve yaptırımlar öngören tasarıda değişiklik yapılmasına karar verildi. TBMM'de Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliği Önlenmesine Dair Tasarı görüşülerek kabul edildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, TBMM'ye böyle bir tasarıyı sevketmeyi arzu etmediklerini, ancak özellikle son aylarda futbol maçlarında yaşanan şiddet olaylarının toplumda huzursuzluk ve rahatsızlık yarattığını söyledi.
Şahin, 17. maddede yer alan, "Canlı yayın halinde vuku bulan söz, fiil ve davranışlar, haber amaçlı dahi olsa altı ay süreyle yayınlanamaz" ibaresinin "Haber amaçlı dahi olsa birden fazla yayınlanamaz" olarak, ve gazetecilere uygulanması öngörülen hapis cezalari ile ilgili 23. maddeninin de "Belirli sürelerle meslek ve sanattan men" olarak değiştirilmesi için Komisyona önerge vereceklerini kaydetti.
Tasarı, stadyumlar, çevresinde patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yaralayıcı maddelerin kullanılmasının engellenmesi, ailevi veya manevi değerlere yönelik küfür ve aşağılayıcı sloganların, kötü tezahüratın önlenmesini amaçlıyor. Tasarıda, kötü tezahürat yapan taraftara, tahrik edici beyanat veren kulüp yöneticisine çeşitli hapis ve para cezaları öngörülüyor. Koltuk sayısı kadar bilet bastırılıp satılabilecek. Spor alanlarına kapasitenin üzerinde ve biletsiz seyirci alınmayacak. Ayrıca Emniyet teşkilatı tarafından, fanatizmin önlenmesi, faillerin tespiti, eylemlerin delillendirilmesi, verilen cezaların takibi amacıyla bilgi bankası oluşturulacak. (Spor Servisi)