Bu da dopingleşme paketi

Bu da dopingleşme paketi
Bu da dopingleşme paketi
Türkiye'de sportif alanlarda üst üstü yaşanan doping skandallarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı önlemleri artırmaya başladı. Dört maddelik yönetmelik değişikliğini içeren paket Başbakanlığa gönderildi.
Haber: MEHMET BİLBER / Arşivi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın dopinge karşı başlattığı mücadelede Bakanlık, 4 maddelik bir yönetmelik değişikliği paketi hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi. Buna göre öncelikle Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılıyor. Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 23. maddesinde yapılan değişiklikle, dopingli olduğu anlaşılan sporcunun başka müsabakalardan elde ettiği ancak taksitlendirme veya başka sebeplerle henüz ödenmemiş ödülleri ödenmeyecek.

FIFA'dan doping uyarısı


Antrenöre de ceza
Hazırlanan düzenlemede bir değişiklik de ‘Antrenör Eğitim Yönetmeliği’nin 16. maddesiyle ilgili oldu. Buna göre sporcusunda doping çıkan antrenörlerin lisansları ilkinde bir yıl, tekrarında ise beş yıla kadar geçersiz hale getirilecek. Cezanın geçerli olabilmesi için ise ilgili federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı gerekecek.

Federasyonlar da sorumlu
Bakanlık dopinge karşı etkin mücadele etmeyen federasyonları da takibe alacak. Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, dopingle mücadele konusunda federasyonlara sıkı denetimler uygulanacak. Kurul, gerekli tedbiri almayan federasyonlarla ilgili rapor hazırlayıp Gençlik ve Spor Bakanı’na sunacak. Federasyon başkanlarının dopinge karşı etkin bir mücadele vermediği tespit edilirse federasyonun genel kurula götürülmesi gibi yaptırımlar uygulanacak.

Tokyo'nun 'doping' zaferi


Hızlı cezalandırma
Bir başka değişiklik de Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma, Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in 18. maddesinde yapılacak.

Buna göre de federasyon disiplin kurulları doping kullandığı tespit edilen sporculara cezalarını en kısa sürede vermek zorunda olacak. Yönetmeliğe, “Federasyon disiplin kurulları, yasaklı madde kullanan sporcular ve antrenörleri ile ilgili soruşturmaları üç ay içerisinde tamamlayarak karara bağlamak zorundadır” ibaresi eklenecek.

Türk sporunda bir skandal daha