Dopinge karşı artık TADA var

Sporda yasaklı madde kullanımını önlemek amacıyla Türkiye Anti-Doping Ajansı (TADA) kurulmasını öngören yasa tasarısı TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.

ANKARA - Sporda yasaklı madde kullanımını önlemek amacıyla Türkiye Anti-Doping Ajansı (TADA) kurulmasını öngören yasa tasarısı TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. TADA, spor dallarında dopingle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda genel prensipleri saptayacak, numune alıcılarını görevlendirecek, yasaklı madde kullananları cezalandıracak. Ajans ayrıca, doping analiz sonuçlarını başta Dünya Anti-Doping Ajansı olmak üzere ilgili yerlere yazılı olarak bildirecek. (Spor Servisi)