İşte Kuyt'ın ayrılma nedeni

İşte Kuyt'ın ayrılma nedeni
İşte Kuyt'ın ayrılma nedeni
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, şampiyonluğun kaçmasındaki ana etkeni böyle açıkladı: Kuyt ile yeni sözleşme konusunda anlaşmıştık. O olaydan sonra kalmak istemedi.

Mah­mut Us­lu, ezeli rakipleri Ga­la­ta­sa­ra­y’­a kap­tır­dık­la­rı lig şam­pi­yon­lu­ğu hak­kın­da çar­pı­cı yo­rum­lar­da bu­lun­du.

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çaykur Rizespor ma­çı dö­nü­şün­de Trab­zo­n’­un Sür­me­ne il­çe­sin­de ya­şa­dık­la­rı si­lah­lı sal­dı­rı­nın 4’ün­cü yıl­dız ya­rı­şı­nı kay­bet­me­le­ri­nin ana et­ke­ni ol­du­ğu­nu belirten Uslu, "Ya­şa­nan kur­şun­lan­ma ola­yı ta­kımı çok de­rin­den et­ki­le­di. O maç­tan son­ra ta­kım dü­şü­şe geç­ti­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

"BENCE FAİLLER BULUNDU"

Ola­yın ta­kı­ma et­ki­le­ri­ni Dirk Kuy­t’­la ör­nek­le­yen Uslu, "Yeni söz­leş­me ko­nu­sun­da an­laş­mış­tık. Olay sonrası kal­mak is­te­me­di. Ta­bi­i gel de eşi­ni ik­na et. Benim görüşüme göre failler bulundu. Ama tabii önümüzde bir seçim var. Bir milletvekili bile çok önemli” diyerek, siyasi nedenlerle faillerin açıklanmadığı imasında bulundu.