Milli futbolcu Fenerbahçe'de

Milli futbolcu Fenerbahçe'de
Milli futbolcu Fenerbahçe'de
Bursaspor'un golcüsü Fernandao ile anlaşan Fenerbahçe, yeşil-beyazlı takımın başarılı savunmacısı Şener Özbayraklı ile de el sıkıştı. 24 yaşındaki defans oyuncusu, Milli Takım'da da boy gösteriyordu.

Fe­ner­bah­çe, bu se­zon Bur­sas­po­r’­da 41 maç ­ta 25 gol ata­rak dik­kati çe­ken Fer­nan­da­o’­nun me­na­je­riy­le an­laş­ma­ya var­mış­tı. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler bir adım da­ha at­tı; Bre­zil­ya­lı gol­cü­nün ar­dın­dan Bur­sas­po­r’­dan Şe­ner Öz­bay­rak­lı ile el sı­kış­tı.

Bugün Gazetesi'nde yer alan habere göre; 24 ya­şın­da­ki sa­vun­ma oyun­cu­su, bu se­zon 38 kar­şı­laş­ma­da ter dö­ke­rek et­ki­li bir per­for­mans or­ta­ya koy­du. Şe­nol Gü­ne­ş’­in se­zon ba­şın­da tek­nik di­rek­tör­lü­ğe gel­me­si­nin ar­dın­dan Şe­ner, Mil­li Ta­kı­m’­a da ça­ğı­rıl­mış­tı. Şe­ne­r’­in is­mi bir dö­nem Ga­la­ta­sa­ray ile de anıl­mış­tı.

Ali Koç kararını verdi

GÖKHAN'IN ALTERNATİFİ

Fe­ner­bah­çe sağ ka­nat­ta Gök­han Gö­nü­l’­ün al­ter­na­tif­siz­li­ği ne­de­niy­le so­run ya­şı­yor­du. Tec­rü­be­li fut­bol­cu­nun maç için­de son de­re­ce fay­da­lı ol­ma­sı­na kar­şın, skor oluşturmada bek­le­ne­ni ve­re­me­di­ği ifa­de edi­li­yor­du.

Ni­te­kim Gök­han bu se­zon 34 mü­sa­ba­ka­da boy gös­ter­me­si­ne kar­şın, fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ra­ma­dı. 30 ya­şın­da­ki Gök­han, 2007 yı­lın­dan bu ya­na Ka­nar­ya­’da oy­nu­yor.

Fenerbahçe'de çıldırtan gerçekler!


  ETİKETLER:

  Fenerbahçe

  ,

  Ali Koç

  ,

  Bugün

  ,

  Skor

  ,

  gol

  ,

  maç