'Passolig' tartışmalı hale geldi!

'Passolig' tartışmalı hale geldi!
'Passolig' tartışmalı hale geldi!
Anayasa Mahkemesi'nin Passolig hakkında aldığı karardaki "Türkiye Futbol Federasyonu, e-bilet işini başka bir kuruma devredemez" kararı ilk günden beri büyük polemik konusu olan Passolig'i tartışmalı hale getirdi.  

RADİKAL - Hürriyet yazarı Kenan Başaran'ın yazısı şöyle:  Anayasa Mahkemesi, dün taraftarları çok yakından ilgilendiren bir karar aldı. Yüksek mahkeme, elektronik bilet yani e-bilet'in devam etmesi yönünde karar verdi. Ancak mahkeme çok önemli bir karar daha aldı. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu, e-bilet işini bir başka kuruma devredemez! Bu iptal Passolig'i de tartışmalı hale getirdi. 

Taraftar Hakları Dayanışma Derneği'nin (TarafDer) açtığı davada Ankara 16. Türketici Mahkemesi, bazı konuları Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.
Neydi bunlar? 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası'nın 5. maddesinin 4 ve 11. fıkrasının (c) bendinin Anayasaya aykırı mı, değil mi?
4. fıkra, artık sportif müsabakaların e-bilet ile izleneceğini ve bunun hangi koşullarda olacağını hükme bağlıyor.
11. fıkranın (c) bendiyse federasyonlara e-biletin satış, reklam ve pazarlama haklarını düzenliyor ve bunları 3. kurumlara devretme hakkı tanıyor.
Yüksek mahkeme 4. fıkraya dokunmadı. Yani "E-bilet sistemi devam edecek. Bunda anayasaya aykırı bir durum yok" dedi.
Ancak, e-biletin satış, pazarlama ve reklam haklarını 3. kişilere kullandırma yetkisini ise, anayasaya aykırı buldu.
Somutlarsak; davayı açan taraftarlara göre mahkeme açıkça şunu dedi: Türkiye Futbol Federasyonu, sen bu e-bilet işini Passolig firmasına veremezsin.

AYM, Passolig için kararını verdi

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Bu kısmi iptale göre TFF'nin gerçekleştirdiği Passolig ihalesinin iptal edilmesi gerekir. 

BİR KARAR, ÜÇ AYRI YORUM VAR

Diğer yandan kanunun 5. maddesinin 11. fıkrasının (b) bendi e-bilet ile satış hakkını kulüplere veriyor. (a) bendiyse federasyona kontrol, denetim ve kişisel bilgileri saklamayı emrediyor.
Bu durumda üç ayrı yorum ortaya çıkabiliyor. Bu görüşler ise şöyle:
1. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla federasyon e-bilet ihalesi yapamaz ve dolayısıyla Passolig'in derhal sonlandırılması lazım.
2. Passolig sistemi etkilenmez. Çünkü mevcut uygulamada Passolig'in kullandığı kişisel bilgiler federasyondan alınanlar değil, bizatihi insanların banka müşterisi olarak verdiği bilgiler.
3. Kanun e-bilet satış hakkını kulüplere veriyor. Dolayısıyla her bir kulüp kendi e-bilet satışını yapacak ve bu noktada istediği bir firmayla anlaşabilir. Bir kulüp isterse Passolig ile yeni bir anlaşma yapıp devam edebilir.

Fakat bu işi kulüpler yaparsa bu kez de kulüplerin kişisel bilgileri 3. kişilere verip vermeyeceği yeniden hukuki tartışma konusu olacak. Ticari menfaat ortadan kalkarsa kulüpler kendilerine bir partner bulur mu, bu da soru işareti.
Bu görüşlerden hangisinin geçerli olacağı Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Gerekçeli karar sadece federasyonlara mı kısıtlama getiriyor yoksa kulüplere de mi getiriyor? Bu sorunun cevabı Passolig için de taraftar için de hayati önemde olacak.

GÖZLER 9 ARALIK'TAKİ DAVADA

Diğer yandan Passolig davasında hukuki süreç bitmiş değil. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra gözler 9 Aralık'ta 16. Ankara Tüketici Mahkemesi'nde görülecek davada olacak.

Mahkeme, yüksek mahkemenin kararı doğrultusunda Passolig uygulamasının sonlandırılması yönünde karar verebilir.
Öncesine göre eli güçlenen TarafDer de ilk etapta Passolig'in durdurulması için ihtiyadi tedbir kararı verilmesi talebinde bulnacak.
Tüketici mahkemesinden çıkacak her türlü karar için tarafların temyiz hakkı bulunduğunu da hatırlatalım.
Keza Passolig'e karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının saklı olduğu da bir kenara not edilmeli.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'nun Anayasaya aykırı bulunmayan 5. maddesinin 4. fıkrası:

(4) Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden oluşturulur. Bilet satın almak isteyen kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur. Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye'ye giriş yaptığı pasaportun seri numarası kaydedilir. Bilet satışları kişilere özgü elektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor müsabakalarına, kişi ancak adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük ev sahibi olmayan müsabakalarda, müsabakaya katılan her iki kulüp; milli müsabakalarda ise, ilgili federasyon tarafından yerine getirilir.

Anayasaya aykırı bulunan 5. maddenin 11. fıkrasının (c) bendi:
c) Elektronik kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasında ilgili federasyonlar yetkilidir. Merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek gelirler kulüplere ait olup federasyon ya da yetki verdiği üçüncü kişiler nezdinde oluşacak bu gelirler kamu kurum ve kuruluşlara ilişkin alacaklar hariç olmak üzere haczedilemez, devir ve temlik edilemez. Federasyonlar bu fıkra kapsamında belirtilen yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebilir.