'Seçim için imzalar hazır'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 16 Ocak 2007 itibarıyla, Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun toplanması çağrısında bulunan delege sayısının 97 olduğunu açıkladı. Şahin, CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in...

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 16 Ocak 2007 itibarıyla, Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nun toplanması çağrısında bulunan delege sayısının 97 olduğunu açıkladı. Şahin, CHP Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek'in, Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Federasyonun bütün faaliyet ve işlemlerinin spordan sorumlu devlet bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olduğunu vurgulayan Şahin, kanunun ilgili maddesine göre, "Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında karar alınmak üzere, Spordan Sorumlu Bakan'ın, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabildiğini" anımsattı.
Buna karşın kendisinin böyle bir genel kurul çağrısında bulunmadığını, yani yasanın kendisine tanıdığı yetkiyi dahi kullanmadığını belirten Şahin, "Unutulmamalıdır ki nihai karar mercii Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu, nihai karar verenler ise genel kurulun değerli üyeleri ve onların özgür iradeleridir" dedi.
'Özerklik bizim eserimiz'
Şahin, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 2 Şubat 2007 tarihli 'İnceleme Raporu'na göre, 9 Ocak 2007 itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkalığı'na ulaşan, seçim talepli olağanüstü genel kurul toplanma çağrısında bulunan delege sayısının 90; 16 Ocak 2007 itibarıyla ise bu sayının 97 olduğunu söyledi. Futbol dışındaki federasyonları da
özerkleştirdiklerini belirten bakan "Bunu gerçekleştiren bir siyasi iradenin, futbol dahil herhangi bir spor alında, 'cepheleşme', 'restleşme' yahut, 'baskı' yapması anlamlı da değildir, mümkün de değildir" dedi. (Spor Servisi)