Şimdi ne olacak?

Levent Kızıl'ın, 106 üyesinin imzasıyla olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapması sonrasında, Federasyon Yönetim Kurulu'nun en geç iki ay içinde genel kurulu toplantıya çağırması gerekiyor.

İSTANBUL - Levent Kızıl'ın, 106 üyesinin imzasıyla olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısı yapması sonrasında, Federasyon Yönetim Kurulu'nun en geç iki ay içinde genel kurulu toplantıya çağırması gerekiyor. Federasyonun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statüsü'nün 10. maddesinde Futbol Federasyonu'nun genel kurulunun iki türlü toplantı yapacağı belirtilerek, (a) fıkrasında olağan genel kurul toplantısı, (b) fıkrasında da olağanüstü toplantı esaslarına yer veriliyor.
Federasyonun Ana Statüsü'ndeki olağanüstü genel kurula ilişkin fıkra şöyle:
b) Olağanüstü Genel Kurul:
Genel kurul gerektiğinde toplam delege sayısının yüzde kırkının noter kanalıyla yazılı müracaatı, Federasyon Yönetim Kurulu'nun kararı veya Spordan Sorumlu Devlet Bakanı'nın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurulun, olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, çağrıda bulunanlar gündeme esas olacak toplantı sebebini de bildirmek zorundadırlar.
Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteğinin federasyona ulaştıktan sonra en geç iki ay içerisinde yönetim kurulunca düzenlenir. Bu toplantılarda kanunun genel kurula verdiği görevlerden yalnız istekte belirtilen hususlar görüşülür. Olağan veya olağanüstü toplantıda federasyon başkanı, yönetim ve diğer kurulların seçimi yenilenebilir. Olağanüstü genel kurulda, süresi dolmayan başkan, yönetim kurulu ile diğer kurul üyelerinin yenilerinin seçilmesinin gerekmesi halinde, yasal işlemlerin tamamlanması için en geç 30 gün sonrasına olağanüstü seçim genel kurul tarihi belirlenir. (Spor Servisi)