Süper Lig yayın hakları için son karar verildi!

Süper Lig yayın hakları için son karar verildi!
Süper Lig yayın hakları için son karar verildi!
Rekabet Kurumu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digitürk) hakkında yürütülen soruşturmayı yeniden karara bağladı. Digiturk, Süper Lig maçlarını 2016-2017 futbol sezonu sonuna kadar yayınlamaya devam edecek.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
" Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. arasında 21 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan 2015-2016 ve 2016-2017 Futbol Sezonu Yayın Hakları Sözleşmesi’nin bireysel muafiyet değerlendirmesine tabi tutularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma, Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi ile yeniden karara bağlandı.

Soruşturma, 30.04.2012 tarih ve 12-23/659-181 sayılı Rekabet Kurulu kararı hilafına Süper Lig yayın hakları devrine ilişkin sürenin Türkiye Futbol Federasyonu ve Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile iki yıl süreyle uzatıldığı iddiasını içeren başvuru üzerine başlatılmıştı. Soruşturma safhasında, Türkiye Futbol Federasyonu ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. arasında Paket A Yayın Hakları Sözleşmesi kapsamında yayın haklarının 2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarını da içerecek şekilde devrini düzenleyen sözleşmenin, 12-23/659-181 sayılı Rekabet Kurulu kararında muafiyet için gerekli görülen koşulları sağlayıp sağlamadığı incelenmiş ve 11.10.2013 tarihinde 13-58/821-346 sayılı karar ile sözleşmeye belirli koşulların sağlanması kaydıyla bireysel muafiyet tanınmıştı. Takiben şikayetçi tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi, 10.07.2014 tarihinde 2014-1029 E. sayı ile Türkiye Futbol Federasyonunun ilk yazılı savunmasında sözlü savunma talebinin bulunduğu, bu nedenle sözlü savunma toplantısı yapılmaksızın Kurulun karar tesis etmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Bu defa yapılan sözlü savunma toplantısını müteakip, 04.11.2014 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın yeniden müzakeresi sonucunda;
TFF ile Digitürk tarafından akdedilen ek sözleşmeye, Digitürk’ün sahip olduğu Paket A yayın haklarının, özellikle canlı maç yayın haklarının, kısmen veya bir bütün olarak (alıcının tercihleri saklı kalmak kaydı ile) rakip teşebbüs(ler)e ve alternatif teknoloji ile yayın yapan teşebbüslere makul piyasa koşullarında alt lisanslama yoluyla devredilmesi ve paylaşılması koşulu ile 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bireysel muafiyet tanındı."

BAŞKA KANALLAR DA GÖRÜNTÜLERİ VEREBİLECEK

Yeni bir yargı kararı olmaması durumunda, bu sezondan sonra Digiturk ile anlaşma yapmaları halinde D-Smart, Teledünya, Tivibu ve Turkcell TV üzerinden de Spor Toto Süper Lig maçları izlenebilecek.