Tahkim'den Galatasaray'a iki ret

Tahkim'den Galatasaray'a iki ret
Tahkim'den Galatasaray'a iki ret
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün, PFDK'nın verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezasıyla ilgili 'karar düzeltme yoluyla kaldırılması' ve 'cezanın ertelenmesi' taleplerini reddetti. Galatasaray ile Eskişehirspor arasında oynanacak maçta sadece konuk taraftarlar tribünde olacak.

Tahkim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1. E.2014/198
Trakya Fener Spor Kulübü Başkanı İbrahim Dinçer' in, AFDK'nın 07.08.2014 tarihli ve E.2013-2014/1748, K.2013-2014/2379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4., 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca, Kurulumuza yapılacak itirazlarda başvuru harcının yatırılması zorunlu olup harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Trakya Fener Spor Kulübü Başkanı İbrahim Dinçer'in itirazının, başvuru harcının yatırılmamış olması nedeniyle reddine oybirliği ile (K.2014/203);

Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret


2. E.2014/132, K.2014/136
Kocaeli Birlik Spor A.Ş.'nin futbolcusu Efe İnanç ile ilgili 11.09.2014 tarihli dilekçesi okundu. Başvurunun, Kurulumuzun 17.04.2014 tarihli ve E.2014/132, K.2014/136 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi mahiyetinde olduğu, gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yargılamanın iadesi sebeplerinin bulunmadığı görüldüğünden Kocaeli Birlik Spor A.Ş.'nin futbolcusu Efe İnanç ile ilgili başvurusunun reddine oybirliği ile (K.2014/136 EK. K.);   

3. E.2014/195, K.2014/201
Galatasaray A.Ş.'nin 11.09.2014 tarihli dilekçesi okundu. Başvurunun konusunun, Kurulumuzun 04.09.2014 tarihli ve E.2014/195, K.2014/201 sayılı kararının "karar düzeltme yoluyla kaldırılması veya cezanın ertelenmesi talebi" nden ibaret olduğu; başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- Tahkim Kurulu Talimatının 14/1.maddesinde, Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu belirtildikten sonra aynı maddenin II. Fıkrasında "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri saklıdır" denilmek suretiyle karar düzeltme yolunun kapalı olduğu hüküm altına alınmış olduğundan, Galatasaray A.Ş.'nin Kurulumuzun 04.09.2014 tarihli ve E.2014/195, K.2014/201 sayılı kararının "karar düzeltme yoluyla kaldırılması" yönündeki talebinin reddine oybirliğiyle;

- Kaldı ki Galatasaray A.Ş.'nin dilekçesinin konusu, mahiyet itibariyle yargılamanın iadesi olarak nitelendirildiğinde dahi, somut olayda usul kanunlarında sınırlı olarak sayılan yargılamanın iadesi koşullarının bulunmadığı anlaşıldığından, bu halde dahi Galatasaray A.Ş.'nin Kurulumuzun anılan kararının kaldırılması yolundaki talebinin reddine oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş. tarafından, Kurulumuzun anılan kararına konu PFDK'nın 28.08.2014 tarih ve 2014/2015-8 E., 2014/2015-13 sayılı kararı ile verilen cezalara karşı Kurulumuz nezdinde yapılan ilk itiraza ilişkin dilekçede, yaptırımın ertelenmesi talebinde bulunulmadığı; buna rağmen işbu karar düzeltme mahiyetinde olduğu belirtilen dilekçe ile "yaptırımın ertelenmesi talebinde" bulunulduğu; böylece ilk itiraz aşamasında ileri sürülmeyip karar düzeltme yoluyla ileri sürülen yaptırımın ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile;

- Yine Galatasaray A.Ş.'nin, dilekçesinin konusu mahiyet itibariyle yargılamanın iadesi olarak nitelendirildiğinde dahi, yaptırımın ertelenmesinin yargılamanın iadesi yoluyla talep edilmesinin hukuken mümkün olmaması nedeniyle, talebin bu yönden de reddine oybirliği ile (K.2014/ 201 EK K.);

Sneijder'in pozu olay oldu!


4. E.2014/199
Kurtalan Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 13.05.2014 tarihli ve E.2013-2014/1553, K.2013-2014/2152 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Tahkim Kurulu Talimatı'nın 6/4., 7. ve 8/5. maddeleri uyarınca Kurulumuza yapılacak itirazlarda başvuru harcının yatırılması zorunlu olup harcı yatırılmamış başvuruların reddi gerektiğinden, Kurtalan Spor Kulübü itirazının harç yatırılmaması nedeniyle reddine oybirliği ile (K.2014/204);

5. E.2014/201
Trabzonspor A.Ş başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun kendisi ile ilgili; Trabzonspor A.Ş.'nin Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulübün kendisi ile ilgili PFDK'nın 04.09.2014 tarihli ve E.2014-2015/17, K.2014-2015/21 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Trabzonspor A.Ş. Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 22.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- PFDK'ca Trabzonspor A.Ş.'ye kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 70.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (K.2014/205);

6. E.2014/199
Fenerbahçe A.Ş.'nin, PFDK'nın 04.09.2014 tarih ve E.2014-2015/14, K.2014-2015/23 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde dosyanın incelemeye alınmasına;
Karar verilmiştir."

Ünal Aysal için sert sözler