Tahkim'den 'transfer' kararı

Tahkim'den 'transfer' kararı
Tahkim'den 'transfer' kararı
Orduspor'a verilen iki transfer dönemi transfer yasağı, Tahkim Kurulu tarafından bir transfer dönemi olarak onaylandı.

Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda gündemindeki maddeleri inceleyerek, şu kararları aldı:
"1. E. 2013/209, K. 2013/ 210 K;

Tuzlaspor Kulübü'nün; futbolcusu Ulaş Önsal ile ilgili 18.09.2013 tarihli dilekçesi okundu. Başvurunun, Kurulumuzun 13.09.2013 tarihli ve E.2013/209, K.2013/210 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebini içerdiği, gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yargılamanın iadesi sebeplerinin bulunmadığı görüldüğünden Tuzlaspor Kulübü'nün, futbolcusu Ulaş Önsal ile ilgili başvurusunun oybirliğiyle reddine (2013/ 210 K.EK.);

2. E.2013/206

Ordu Spor Kulübü'nün, Futbolcu Kürşat Duymuş ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nin 18.07.2013 tarihli, 2011/645 E. sayılı kararına itirazına dair Kurulumuzun E.2013/206 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, futbolcu Kürşat Duymuş vekilinin yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti'nce Ordu Spor Kulübü'ne PFSTT'nin 30/5. maddesi uyarınca verilen 2 transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men cezasının; PFSTT'nin 30/1.ve devamı hükümler uyarınca 1 transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir futbolcu transfer etmekten men cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına oybirliği ile (2013/ 212 K.);

3. E. 2013/211

Maltepespor Kulübü ve Maltepe Spor Kulübü futbolcusu Bülent Uzun'un kendi şahısları ile ilgili PFDK'nın 12.09.2013 tarih ve E.2013-2014/46, K.2013-2014/59 sayılı kararına itirazlarına dair Kurulumuzun E.2013/211 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca; Maltepespor Kulübüne müsabakada itfaiye bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 45/1.maddesi uyarınca 4.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;

- Futbolcu Bülent Uzun'un ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sözleri, her ne kadar PFDK'ca sportmenliğe aykırılık olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları doğrultusunda eylemin FDT'nin 40/1-a maddesinde düzenlenen hakaret niteliğinde olduğu ve daha ağır bir cezayı gerektirdiği anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca bahsi geçen eylem nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 3.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

- PFDK'ca Futbolcu Bülent Uzun'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 40/1-a ve 34/4.maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile,

Neticeten PFDK'ca cezaların birleştirilmesi suretiyle Futbolcu Bülent Uzun'a verilen toplam 5 resmi müsabakadan men ve 4.500-TL para cezasının, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle onanmasına oybirliği ile (2013/ 213 K.);

Karar verilmiştir."


  ETİKETLER:

  spor

  ,

  Müzakere

  ,

  Bugün

  ,

  Para

  ,

  Tarih

  ,

  Eylem

  ,

  duruşma

  ,

  hakem

  ,

  Resmi

  ,

  Karşı