Tüzükte 'kötü şöhret' değişikliği

Tüzükte 'kötü şöhret' değişikliği
Tüzükte 'kötü şöhret' değişikliği
Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi'nde, kulübe üyelik şartlarını düzenleyen 6. maddedeki "Kötü şöhret sahibi olanlar" ifadesi, "Derneklere üye olması yasaklanmış olanlar" şeklinde düzenlendi.

İSTANBUL - Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda yönetim kurulu adına Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından hazırlanan yeni tüzüğün maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylarına sunuluyor.

Dev ekranlara yansıtılan her maddeyle ilgili yapılan oylama öncesinde, yazılı başvuruyla başkanlık divanına konuşma talebinde bulunan üyelere söz hakkı verildi. Yapılan oylama doğrultusunda, tüzük maddelerinin sadece yenilenmiş hali okunuyor.

Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük, tüzük maddelerinin okunmasından önce yaptığı değerlendirmede, "Üyeleri üzerinde güneş batmayan tek spor kulübü inşallah Fenerbahçe olacaktır" dedi.

Kongrede söz alan üyelerin, tasarıda yapılmasını istedikleri değişiklik önerileri, önce kulüp yönetim kuruluna soruluyor. Yönetim kurulunun, hazırlanan tasarıyla ilgili değişiklik önerilerini kabul edip etmemesine göre de tüzük maddesi üyelerin oyuna sunuluyor.

Tüzüğün 34. maddesi öncesinde kısa bir ara verilirken, salonda yiyecek dağıtımı yapıldı.

'KÖTÜ ŞÖHRET SAHİBİ OLANLAR' İFADESİ KALDIRILDI

Kulübe üyelik şartlarını düzenleyen 6. maddedeki "Kötü şöhret sahibi olanlar" ifadesi, "Yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış olanlar" şeklinde düzenlendi.

Fenerbahçe Kulübü'nün 2-3 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, şike davası nedeniyle, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri İlhan Ekşioğu ile Şekip Mosturoğlu için yapılan "kötü şöhret sahibi" olup olmadıkları yönündeki oylamada, 3 yöneticinin de bu şekilde bir şöhrete sahip olmadıkları oybirliğiyle kabul edilmişti.

Tüzüğün 6. maddesi eski ve yeni haliyle şöyle:

Eski hali
"Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip Fenerbahçelilik ruh ve sevgisiyle dolu olan her gerçek kişi kulübe üye olabilir.
Ancak,
a. Kötü şöhret sahibi olanlar,
b. Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı suçtan dolayı hapis cezasıyla mahkum olanlar,
c. Yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar, kulüp üyeliğinden istifade ederek ayrılanlar ve disiplin kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar,
d. Türkiye 'de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,
e. Niteliği ne olursa olsun kulübe borçlu olanlar
f. Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar
g. Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar,
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üye olamazlar."

Yeni hali
"Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip Fenerbahçelilik ruh ve sevgisiyle dolu olan her gerçek kişi kulübe üye veya temsilci üye olabilir.
Ancak,
a. Yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış olanlar,
b. Erteleme, seçenek yaptırımlara çevirme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeksizin basit veya nitelikli zimmet, irtikap, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama suçlarından dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar,
c. Disiplin kurulunun önerisi doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar ile kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar.
d. Türkiye'de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,
e. Kulübe veya kulübün kurduğu ya da ortağı olduğu şirketlere ilam veya icra takibiyle kesinleşmiş bir borcunu ödememiş olanlar,
f. Türü, niteliği ve faaliyetlerinin kapsamı yönünden, kulübün faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren rakip bir spor kulübüne veya başka bir spor kulübünün taraftar derneğine üye olanlar,
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üye olamazlar." (AA)