Unakıtan erkenden uyarmış ama...

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği İddaa ihalesi sürecinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın tam üç kez 'olumsuz görüş' bildirdiği, buna karşın ihalenin yapıldığı ortaya çıktı.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA- Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği İddaa ihalesi sürecinde Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın tam üç kez 'olumsuz görüş' bildirdiği, buna karşın ihalenin yapıldığı ortaya çıktı. Unakıtan, spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'e gönderdiği yazıda, "Bu ihale sonucunda devlet, özelleştirmenin mantığı ve politikası ile çelişir şekilde bahis oyunları alanında mevcut duruma oranla daha aktif ve agresif bir işletmeci konumuna gelecektir" uyarısında bulunmuş.
Sport-Toto Teşkilatı tarafından 2 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilen ve İnteltek firmasının kazandığı ihalenin iptali şans oyunları
alanında faaliyet gösteren GTECH firması tarafından yargıya götürülmüştü. Önceki gün de Danıştay kamu tarafından yapılması gereken bu hizmetin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek ve tüzel kişilere yaptırılmasının yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle ihale için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Unakıtan'ın 7 Ekim 2003 tarihini taşıyan yazısında, Milli Piyango İdaresi Yasası'nda yapılan değişiklikle şans oyunlarına lisans verilmesine yönelik işlemlere Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararı ile başlandığı hatırlatıldı. Yazıda, şans oyunları ile bahis oyunlarının büyük ölçüde aynı kitleyi hedeflediği kolaylıkla birbirinin alternatifi konumunda olduğu belirtilerek, Spor-Toto Teşkilatı tarafından yapılacak ihale ile bu atıl kapasite yaratılacağı, işletmeciliğinin özelleştirilmesine yönelik işlemleri olumsuz etkileyeceği vurgulandı.
Şahin'in uyaryı dikkate almadığı yazıda şöyle denildi: "Malumları olduğu üzere, başarılı bir özelleştirmenin temel şartı özelleştirmeyi etkileyen tüm faktörlerin açıklığa kavuşturularak kuralların önceden belirlenmesidir. Söz konusu ihalenin yakında gerçekleştirilmesi planlanan şans oyunlarının özelleştirilmesini olumsuz yönde etkileyeceğinden iptal edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir."
TBMM harekete geçti
Öte yandan sorunu çözmeye çalışan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü'nün yapısında değişiklikler öngören Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sundu.
TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu da, şans oyunlarında dağıtılan ikramiye tutarları ve kamuya aktarılan payları yeniden düzenleyen yasa tasarısı üzerindeki çalışmasını tamamladı.