Ünal Aysal'dan Pirlo açıklaması

Ünal Aysal'dan Pirlo açıklaması
Ünal Aysal'dan Pirlo açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, "İtalyan yıldız Andrea Pirlo'nun transfer edileceği" iddiasına yanıt verdi.

Son günlerde İtalyan basınını Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın trans­fer gi­ri­şim­le­riy­le il­gi­li ha­ber­ler süs­lü­yor. Gündeme gelen son isim ise Ju­ven­tus­lu An­dre­a Pir­lo oldu.

Galatasaray'a 20 milyon Euro


36 ya­şın­da­ki Juventuslu yıl­dı­zın ye­ni hocası Massimiliano Al­leg­ri ile ara­sı­nın açık ol­du­ğu ve ta­kım­dan ay­rı­lır­sa ilk ad­re­si­nin Ga­la­ta­sa­ray ol­du­ğu öne sü­rül­dü. An­cak bu id­di­ala­ra son nok­ta­yı Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal koy­du.

Kı­sa ve öz bir açık­la­ma ya­pan Ay­sal, “Pir­lo bi­zim trans­fer lis­te­miz­de de, gün­de­mi­miz­de de yok. Bu oyun­cu ile il­gi­li hiç­bir gi­ri­şim­de de bu­lun­ma­dık­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. ( Bugün )

Felipe Melo'dan Gazze duası


  ETİKETLER:

  Galatasaray

  ,

  Euro

  ,

  Felipe Melo

  ,

  Gazze

  ,

  Bugün