Toplumun güzel özlemi: Temiz siyaset

Irk ve inanç temelinde yapılan siyaset, halkın güzel duygularını olumsuz yönde etkiliyor.
Haber: ÖZGÜR KATİP KAYA* / Arşivi

Genel seçimlerinde, Meclis çatısı altında ve meydanlarda siyasiler her gün birilerini küçük düşüren hakaretlerini yazılı basında okudukça, görsel basında ise izledikçe çok üzülüyoruz. Şiddet içeren, kin ve nefreti çağrıştıran sözler toplumu geriyor. Irk ve inanç temelinde yapılan siyaset, halkın güzel duygularını olumsuz yönde etkiliyor.

Kirli siyaset, ağır suçlamalarla başkasını kötüleyerek öne çıkmak, söylemleriyle kin ve nefreti körüklemek, karşı tarafa hakaret, her türlü istismar (inanç, ırk, cinsellik vb.) üzerinden siyaset rotası belirlemek, sürekli gerçek olmayan konuları gündeme getirmek, halkı psikolojik baskı altında tutmak, açık ve gizlice şiddeti övmek, yalan ve yanıltıcı sözlerle rakibine iftira etmek suretiyle yapılan siyasetin adıdır.

Siyasi bağnazlığın temelinde siyasi önyargı var. Eleştiri ve protesto kültürünün geliştiği toplumlarda siyasiler sorumluluk bilinciyle konuşurlar.

Toplumumuz ve insanımız hızla kirleniyor ve kirletiliyor. Siyasilerin argo kelimelerini ve belden aşağı vuran sözlerini bilinçsizce alkışlayan insanları görünce, ahlak seviyemizin durumu vahim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Toplumun ayıran değil, birleştiren siyasilere ihtiyaç var. Kirli siyasetin insanların ve toplumun üzerindeki yıkıcı etkisini biliyoruz. Amaç seçim kazanmak değil, insan kazanmaktır. Toplumsal geleceğimiz için kirli siyaset anlayışı değişmeli. Siyaseti, din ve ırk belirlememeli. Toplumumuza kötülük değil, sevgi tohumu kök salmalıdır. Çağdaş ölçülere uygun siyasetin ölçülerine uymazsak, ruhsal ve zihinsel olarak çok bedel öderiz.

Siyasiler en büyük düşmanının, yanlışlarını alkışlayan dostları olduğunu unutmamalı. Siyasi çeşitlilik, demokratik bir zenginliktir. Siyasetin gündemini fikirler ve alternatif projeler belirlemeli.

Toplumun ekseriyeti, önyargılardan uzak, diyaloga açık, hoşgörülü, uzlaşma kültürü gelişmiş, demokratik değerlere saygılı, yapıcı, empati gibi değerleri savunan çağdaş siyasileri özlüyor. Duyarlı insanlar bağnaz siyasileri beğenmiyor ve söylemlerini tasvip etmiyor. İçinde saygı ve sevgi olmayan her söz ve davranış değersizdir.

Ülkesinin geleceğini düşünen ve sorumluluk bilinci gelişmiş temiz bir siyasetçinin temel kriterlerini hatırlatmak istiyorum.

Toplumu ayıran değil, birleştiren değerlerini savunur. Düşünce ve davranışlarıyla topluma örnek olur.

Karşı tarafa (siyasi rakibe) saygı gösterir. Karşı tarafı eleştirir ama hakaret etmez. Her ortamda seviyesini korur. Kin, nefret, ırkçı, şiddet çağrıştıran söylemlerden uzak durur. Özel yaşamları siyaset malzemesi yapmaz. Milletin ahlaki duygularını incitmez. Irk ve inanç temeline dayalı siyaset yapmaz. Nefret değil, sevgi toplumunun sözcüsü ve savunucusu olur.

Sonuç olarak, geleceği değiştirmek istiyorsak saygıyı, sevgiyi ve hoşgörüyü siyasetin ortak dili haline getirmek gerekir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nefret değil, sevgi toplumunda yaşamasını en büyük dileğimizdir. Önyargılı ve nefrete dayalı söylemlerle çocuklarımızın dünyasını kirletmeyelim. Siyasilerin biraz terbiyeli konuşmalarında toplumsal fayda var. Çocuklarımız için seviyeli ve terbiyeli, temiz siyaset kardeşçe bir arada yaşamalarının şartıdır. Hiçbir zaman nefret söylemi üzerine sevgi toplumu inşa edilemez. Bu nedenlerle, toplum huzuru için temiz siyaseti teşvik edelim ve siyasilerden temiz siyaset isteyelim. Çünkü toplumumuzun temiz siyasete çok ihtiyacı var.

* Bursa Cumhuriyet Savcısı