Tüm dünyanın Türk olduğunu biliyormuydunuz?

Yeryüzünde Türk olmayan bir tek Hülya Avşar ve yazar Yaşar Kemal kalmıştı
Haber: MUSTAFA BALBAL / Arşivi

Dünya son sürat döndükçe, tüm insanların Türk olduğu gerçeği ortalığa saçılarak her şey daha da berraklaşıyor. Sırtına bir torba dolusu Japon yapıştırıcısı alıp herkese ve her ırka Türklük etiketi yapıştıran Türkçü tarihçiler kervanına Cezmi Yurtsever de katıldı. Yeryüzünde Türk olmayan bir tek Hülya Avşar ve yazar Yaşar Kemal kalmıştı. Onlara da bir avuç Japon yapıştırıcıyla Türklük etiketini yapıştıran Cezmi Yurtsever, tüm dünyayı Türkleştirerek çalışmalarını bu şekilde başarıyla bitirdi(ler). Türkçü tarihçiler tarafından herkesin Türk olduğunu ispatlayan bilimsel liste şöyle sıralanıyor.
İndra Gandi, Karakoyunluların hükümdarı Kara Mehmet Durmuş Beyin ölümü zamanında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinin yukarı Sarıca köyünden Hindistan’a göçetmiş bir Türk aileden gelir. Bu nedenle Türkçü kaynaklara bakıldığında, bir buçuk milyar Hintlinin Türk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü onlarda tıpkı Türkler gibi su içer ve yemek yerler. Bu onların ortak Türk-ırksal özellikleridir diyebiliriz. M.Ö. 221 yılında ilk Çin İmparatoru olan Qin Shi Huang, Ankara’nın merkeze bağlı Yakupabdal köyünden Çine göç ederken 20 tane aileyi de beraberinde götüren bir Türk ailenin en küçük çocuğudur. Bu nedenle, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen’in çekik gözlerine bakıldığında Çinlilerin Türk olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Bu şekilde bir buçuk milyar Çinlinin de Türk olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Almanların, Rusların, Finlilerin, Hollandalıların ve İsveçlilerin sekizyüz yıl önce Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Dandini köyünden dünyaya yayılmış Türkler olduğunu Tecavüzcü Coşkun’un sarışınlığına bakarak Türk olduklarını rahatlıkla anlamak mümkündür. İtalyanlar Amerikalılar, İngilizler, İspanyollar Kanadalılar ve diğer Güney Amerika ülkelerinin insanları ise, Alparslan Malazgirt’e girerken Romen Diyojen’den korktukları için gecenin bir yarısı Karadeniz’den küçük bir kayıkla Amerika ve Avrupa kıtasına kaçıp oraya yayılan Alparslan’ın ordusuna ait küçük bir askeri birliğe ait Türkler olduğunu söylemek mümkündür. Bu ülkelerin şuan dünyaya hükmetmeleri de Türk gen ve özelliklerini taşımalarından kaynaklandığı gerçeği Türkçü tarihçilerce tespit edilmiş bir doğruluktur. Hem Malazgirt hem de Konstantinopolis’te Türklerle savaşan ve boğazlanan Bizanslıların safkan Türk olduğu da tespit edildi. Bu rivayete göre, Alparslan’ın dıdısının dıdısının dıdısı, birgün rüyasında Romen Diyojen’in dedesinin dedesinin dedesiyle tenhalarda buluşurken aralarında bir kan bağı oluşmuş gibi kabul edilmiş. Tabi zamanla aralarında kopukluk oluşup birbirlerine yabancılaşan bu iki kardeş halk, birbirlerinden habersiz iki imparator biçiminde karşı karşıya geldiler. Tarih boyunca, Selçuklulara ve Osmanlılarla çekinmeden kafa tutan Bizanslıların cesareti Türkçü tarihçilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Ve bu vesileyle Türkçü tarihçilerin derin araştırmaları sonucunda Bizanslılar cesaretlerinden dolayı olsa olsa ancak Türk olabilirler noktasında yoğunlaşıp, onbeş göbek öncesindeki rüyanın gerçekleştiği kanısına vararak Bizanslıların safkan Türk oldukları gerçeğini ortaya çıkardılar. Arkeologların yeraltında buldukları tarihi kitabe ve tabletleri inceleyen Türkçü tarihçiler; Asurlular, Fenikeliler, Medler, Urartular, Etiler, Persler, Hititler, Lidyalılar ve Frigyalıların da tıpkı Türkler gibi ata binerken önce sol ayaklarını üzengiye koyup sağ ayaklarını hızla atın üzerine savurup ata biniş biçimleri Türklerle benzeştiğinden Türk oldukları kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardılar. Tüm Afrika kıtasının siyahîleri ise, Zonguldak kömür ocaklarında çalışan halis muhlis Türkler olduğunu söylemek mümkündür. Renklerini kömür tozundan alan bu siyahîler, kömür ocaklarında çalışırken CHP’nin tek partili iktidarı döneminde az ücretle çalışıp çok vergi ödeme kıskacından kurtulmak için kaçıp Afrika’ya yayılmış Türklerdir. Karda yürürken çıkardıkları kart kürt sesinden ismini alan Kürtler’in de gerçek dağlı Türkler oldukları araştırma Türkçü tarihçilerin dünyayı Türkleştirmeye başladıkları ilk çalışma olarak tarihe geçti. Türkçü tarihçiler, başarılarını bu temel üzerinde devam ettirerek tüm dünyayı başarıyla Türkleştirmeye devam etmektedirler. Kıyıda köşede kalan diğer dünya halklarıysa Çorum, Sinop ve Rize’nin Ardeşen ilçesinden dünyaya yayılmış diğer tali Türk boylarıdır.
Ha bu arada Laz olan İsmail Türüt de Türk’müş!!!