Elektronik posta bağımlılığa doğru gidiyor

Gallup'un dünya çapında yürüttüğü araştırma
nın sonuçları, internet kullanıcılarının...

Gallup'un dünya çapında yürüttüğü araştırma
nın sonuçları, internet kullanıcılarının hâlâ en yoğun olarak kullandıkları hizmetin e-posta olduğunu ortaya koydu. Katılan kullanıcıların ortak görüşlerinden birisi de e-postanın yaşam kalitesini artırdığı yönünde. ICQ ve benzeri mesaj-laşma yazılımlarıyla tanışmayan kesimin yüzde 60 olarak çıkması ise ilginç detaylardan biri oldu.