Elektronik posta tam otuz yaşında

BBN Technologies grubundan Ray Tomlison adlı bir bilim adamı bilgisayarda bir şeyler yazdıktan sonra bir tuşa bastı.

BBN Technologies grubundan Ray Tomlison adlı bir bilim adamı bilgisayarda bir şeyler yazdıktan sonra bir tuşa bastı. Bu dünyanın ilk elektronik postasıydı. Bundan 30 yıl önce gerçekleşen bu deney dünyada birçok şeyi değiştirecek bir sürecin başlangıcıydı ancak bunu geniş kitlelere yayan dönem internetin iyice yayılmaya başladığı 90'lı yılların ikinci yarısına denk geliyor.
21. yüzyılın lokomotifi
E-postanın hayatımıza getirdiklerini düşündüğümüzde aslında etkileri matbaadan, telefon ya da telgraftan farklı değil, hatta daha da köklü. Pasifik Araştırma Enstitüsü'nden Sonia Arrison bu durumu "E-posta insanların iletişim alışkanlıklarını
kökten değiştirdi. Arkadaş bulmaktan iş yapmaya, hatta savaşa kadar her şeye etkide bulundu. Üstelik, 21. yüzyılın en önemli hammaddesi olan bilginin de dolaşımını da etkiledi. Aynen 19. yüzyılda demiryollarının, 20. yüzyılda uçağın yaptığını 21. yüzyılda e-posta yaptı" şeklinde özetliyor.
30 yıllık geçmişine rağmen e-posta ilk 20 yılını akademik ve askeri kurumlara hizmet ederek geçirdi. Bugünse yüz milyonlarca kişilik internet cemaatinin en sık kullandığı
uygulama. ABD'de yapılan araştırmalar internet kullananların normal telefon görüşmelerinin ardından en çok e-posta okuma ve yazma için zaman harcadığını gösteriyor.
Bu yaygınlığın en önemli sebebi, elektronik
postanın geleneksel tüm yöntemlere göre daha verimli, daha sıcak ve elbette daha ekonomik olması. Bir telefon konuşması kadar samimi ve bir mektupla aynı mantığa sahip.
Elbette bu konudaki her detay da bu kadar toz pembe değil. E-posta özellikle iş ortamlarında oldukça fazla kişinin başına bela oldu. Birçok çalışan, bu rahatlığa ve 'örtülü kişiselliğe' aldanarak kişisel ve genellikle iş ortamının göz yummak istemediği içeriğe sahip yazışmalar yaptığı için işinden oldu. Kimileriyse birkaç maaş cezayla kurtulmayı başardı. Geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran Microsoft antitekel yasasında bile Bill Gates'e karşı kullanılan delillerin bir kısmı Gates'in dış ve iç e-posta yazışmalarıydı.
Mektupların içine dosyaların eklenebiliyor hale gelmesi, aynı zamanda yeni bir sayfanın da açılmasına yol açtı. Karikatürler, yazılarla bezenmiş mektuplar başlarına frw:, ilt: gibi başlıklar alarak dünyayı dolaşmaya, tam anlamıyla bir kirli mesaj trafiği yaratmaya başladı. Elbette her şey bu kadar masum seyretmedi. Aynı sistem sayesinde dünya kitlesel, küresel virüs vakalarıyla boğuşmaya başladı. E-posta o kadar yaygınlaşmıştı ki, mektuplara ileti olarak gizlenen virüsler dünyanın bir ucunda kalan ülkelerine birkaç saatte yayılabiliyordu.
SPAM adlı bir bela
Bunlara ek olarak bu yaygınlık uyanık pazarlamacıların da bu alanı kullanmaya başlaması, adına SPAM denilen yeni bir derdi doğurdu. Posta kutunuzda adını bile duymadığınız site ya da şirketlerin şüpheli teklif ve yersiz duyurularıyla boğuşmak da gündelik hayatın yeni uğraşları arasına girdi. Çıkmaya da pek niyeti yok.
Son terör olaylarının sonucunda yapılan araştırmalarda bir kere daha ortaya çıktığı gibi sunduğu nimetler sayesinde e-mail uluslararası terör ve mafyanın bile dikkatini çekmiş durumda.
Elbette bu sevimli yardımcının ofis ve ev yaşamının arasındaki duvarları kaldırarak hayatın her alanını işe bağlı hale getirmesini de unutmamak gerekiyor.
Kimi stratejistler, internet kullanıcılarının
hızla ICQ ve benzeri mesajlaşma yazılımlarına
kaydığını iddia ediyor ancak hem yaygınlığı, hem de kullanım kolaylığı yüzünden e-posta daha çok seneler internetin ilk sıradaki kullanım amacı olmaya devam edecek gibi görünüyor.