'Facebook uyuşturucudan da beter!'

'Facebook uyuşturucudan da beter!'
'Facebook uyuşturucudan da beter!'
Son zamanların belki de en çok tartışılan kadını Miley Cyrus'tan Facebook için zehir zemberek sözler...

Eleştirilen hareketleri ve davranışları ile sürekli gündeme gelen Miley Cyrus, sosyal medyanın uyuşturuculardan daha kötü olduğunu iddia etti.

Sunday Night ile röportaj yapan Cyrus'a, uyuşturucu kullanımının sağlık üzerinde ne kadar kötü bir etkisi olduğu soruldu. Cyrus, soruya direkt olarak cevap vermezken, şu cümleleri kurdu: "Beyninize ne zarar veriyor biliyor musunuz? Kendinizi 'Google'lamak.' Beyninize ne zarar veriyor biliyor musunuz? Instagram. Beyninize ne zarar veriyor biliyor musunuz? Facebook üzerinde yorumları okumak. Beyninize ne zarar veriyor biliyor musunuz? US Weekly'yi okumak."

Cyrus'un sosyal medya hakında söyledikleri, yakın zamanda İtalyan araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma ile de desteklenir durumda. Bu araştırmaya göre " internet üzerindeki sosyal ağların kullanımı, öznel sağlığı birkaç farklı şekilde" etkileyebiliyor. Italian National Institute of Statistics tarafından 24.000 hane ve 50.000 kişi üzerinde yapılan "Multipurpose Household Survey" anketindeki veriler kullanılarak ortaya çıkartılan sonuçlar şaşırtıcı. Sapienza University of Rome ve Luxembourg'un Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques du Grand-Duché du Luxembourg'dan Fabio Sabatini ve Francesco Sarracino tarafından düzenlenen bu araştırma, internet yaygınlığı ve sosyal ağların kullanım olasılığı ile anketteki veriler arasında bağ kuruyor.

Makalede sunulan hipoteze göre, internet üzerinde karşılaşılan pek çok fikir, kişileri yeni fikirlere maruz bırakarak, dünya görüşlerinin değişmesine, kendilerini daha az özel hissetmelerine sebep olabiliyor ve bu fikirler rahatsız edici olduğunda veya nefretle dolu bir içeriğe sahip olduklarında kişileri rencide edebiliyorlar.

Makalenin ulaştığı sonuca göre, "internet üzerindeki ağlarda bulunmak, kişileri, diğer insanlara olan güvenin azalması ve buna bağlı olarak hayattan memnuniyetin azalmasına" yol açabiliyor. Ana fikir ise şu şekilde: "Bu bulgu, sosyal ağ sitelerinin, sayısı sürekli artan pek çok kişi ve grup tarafından da önerildiği üzere özellikle ırk ve cinsiyet üzerine yoğunlaşan nefret konusunda, poliçelerinin nefret konuşmaları ve agresif davranışlara karşı değişmesi ihtiyacını doğuruyor."