Maliye Bakanlığı 89 bin euroya casusluk programı aldı

Maliye Bakanlığı 89 bin euroya casusluk programı aldı
Maliye Bakanlığı 89 bin euroya casusluk programı aldı
Maliye Bakanlığı, 'Xenon' adlı dijital casusluk programını 89 bin Euro'ya Hollanda Gelir İdaresi Başkanlığından 2 yıl süreyle satın aldı. Xenon web robotu, 01.01.2014-31.12.2015 tarihleri arasında kullanılacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine cevap verdi. Maliye Bakanlığının 'Xenon' adlı dijital casusluk programını satın alıp almadığına ilişkin soruya Bakan Şimşek, vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili gerekli tedbirleri almanın Gelir İdaresi Başkanlığının başlıca görevlerinden olduğunu hatırlattı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı anılan görev çerçevesinde 2009-2013 Stratejik Planı'nda 'Her Türlü Ekonomik Aktiviteyi Geliştirmek, Kavramak ve Gözetlemek' amacı altında 'Vergi Kayıp ve Kaçağının Önlenmesi İçin Gerekli Tedbirleri Almak ve Mücadele Yöntemleri Geliştirmek' hedefine yer verdiğini dile getiren Şimşek, bu hedef kapsamında elektronik ticaret faaliyetlerini kavramak için uluslar arası deneyimlerden faydalanılması ve denetim tekniklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasının planlandığını ifade etti.
 
Aynı zamanda 2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planında 'internet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukuki altyapının oluşturulması' adlı 6 nolu eylem altında Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu sorumlu kuruluşlar ve ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı koordinatör kuruluş olarak belirlendiğini anlatan Şimşek, söz konusu politika metinleri kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Aralık ayında 'Elektronik Ticaretin İzlenmesi ve Mükellef Uyumunun Sağlanması Projesi'ni başlattığını söyledi.
 
Projenin resmi açılışının 2012 Nisan ayında Türkiye Gelir İdaresi ile Hollanda Gelir ve Gümrük İdaresi tarafından yapıldığını belirten Şimşek, şöyle devam etti: "Proje çerçevesinde, bilgi ve iletişim teknolojileriyle şekillenen ve hızla yaygınlaşan elektronik ticaret faaliyetlerindeki teknik vergi altyapısının oluşturulması, sektördeki faaliyetlerin izlenmesi ve ardından mükellefleri gönüllü uyuma davet ederek kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Sanal ortamda gerçekleştirilen bu faaliyetlerin izlenmesi ve denetlenmesi ise bu alanda geliştirilmiş özel bazı programların kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Elektronik ticaret siteleri ile ilgili tarama ve bilgi toplama işlemleri yapan Xenon web robotunun, yazılımı Hollanda ve İngiltere tarafından geliştirilmiş olup Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka ve İsveç Gelir İdareleri tarafından kullanılmaktadır. Bu robot, internet ortamında gerçekleştirilen ticarete ilişkin bilgileri toplamaya ve bunları analiz etmeye yönelik arama motoru mantığında çalışan bir yazılım olup, kullanıcının tanımladığı kelimelere göre internet sitelerini ya da elektronik ağ üzerinde çalışan sayfalan tanımaya yönelik tasarlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanları tarafından kullanılmaya başlayan Xenon web robotu, 89.000 Euro bedelle Hollanda Gelir İdaresi Başkanlığından 2 yıl süreyle satın alınmış olup 01.01.2014-31.12.2015 tarihleri arasında kullanılacaktır."