Peppers&Rogers Radikal'i onayladı

Türk gazeteleri içinde internet ve bilişim dünyasına hem okur kitlesi, hem de içerik...

Türk gazeteleri içinde internet ve bilişim dünyasına hem okur kitlesi, hem de içerik olarak en yakın gazete olan Radikal'in internet sitesi, uluslararası web standartları konusunda uzmanlaşmış Peppers and Rogers Group standartları göz önüne alınarak incelendi.
Peppers and Rogers metodolojisi temel olarak 'IDIC' adlı bir kısaltmadan yola çıkıyor. Bu da kullanıcıyı önceden tanıma, kullanıcılara göre farklı içerik sunabilme, kullanıcılarla etkileşime girme ve özelleştirilebilir içerik sunma kavramlarını içeriyor. (Identify, Differentiate, Interact, Customize.)
Müşteri İlişkileri Yönetimi, '1e1 Pazarlama Çözümleri' ve '1e1 Web uygulamaları' konusunda hem danışmanlık, hem de uygulama hizmeti sunan GO.4'ün Peppers and Rogers metodolojisiyle yaptığı değerlendirmeye göre, Radikal-Online CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) felsefesi ile geliştirilen öncü bir site olarak gösterildi.
Başarının şifreleri
İnternetin gelişmiş olanaklarından en fazla verimi almayı amaçlayan bir model geliştiren Peppers and Rogers grubunun başarılı bir sitede ilk aradığı şart ziyaretçiyi tanıma. Radikal, kayıt sistemi sayesinde kendisini ziyaret eden her kullanıcıyı hem ismen, hem de kişisel detaylarıyla tanıyabildiğinden bu ilk şarta fazlasıyla sahip. Ayrıca düzenli olarak tekrarlanan genel okur profili araştırmalarıyla da okuyucu kitlesini kredi kartı sahipliğinden tükettiği şarap markasına kadar detaylı olarak tanıyor.
Üye kayıt sistemi, okur veritabanının tutulması her bir site ziyaretçisinin sitede hangi sayfalarla ve hangi fonksiyonlarla ilgilendiği, ve de ilgili bölümlerde ne kadar zaman geçirdiği gibi detaylı verilerin toplanmasına imkân veriyor. Bu veriler genel içerik stratejinin oluşturulması kadar her bir okurun ayrı ayrı ilgi alanlarının ve ihtiyaçlarının saptanması için de hayati öneme sahip. Böylece okurla olan ilişkinin geliştirilmesi ve okur bağımlılığı yaratılması için de baz oluşturacak kapsamlı bir bilgi kaynağına sahip olunuyor.
Okuru dinleyen siteler
Radikal, okur ihtiyaçlarını daha yakından anlamanın ötesinde ona özel hizmet sunma yönünde de çalışmalar yürütüyor. İşte Peppers and Rogers metodolojisindeki en önemli kriterlerden biri de müşteriye
'customization' yani kişiselleştirme olanağı tanıması. Radikal internet baskısı okurlara bu yönde seçenekler sunarak kendi kişisel sayfalarını oluşturma seçeneğini veriyor. Bu da klasik gazete ve okur ilişkisine
okuyuculararası iletişimi de getiriyor. Radikal ayrıca sadece içeriği sunmak yerine okuycuların haberler için yorum yapabilmesine
olanak sağlayarak her an gelişen, yenilenen ve canlı bir içerik sağlıyor.
Radikal, bütün bu ayrıcalıklarıyla aynı zamanda Türkiye internetinde uluslararası kriterlere uygunluk açısından ilk akla gelen yayın olmayı başarıyor. Peppers and Rogers metodolojisi doğrultusunda GO.4'ün Radikal'i seçmesi bunun en iyi kanıtlarından birisi.