Pornoya geçit yok

ABD'de 2000 yılında kabul edilen 'İnternette Çocukları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını isteyen ifade özgürlüğü...

ABD'de 2000 yılında kabul edilen 'İnternette Çocukları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını isteyen ifade özgürlüğü kuruluşları, Amerikan Temyiz Mahkemesi'nin reddiyle karşılaştı. Söz konusu yasa bilgisayarlarına pornografik ve zararlı sitelere girişi engelleyen yazılımları yüklemeyen kütüphane ve okullara devletçe yapılan yardımların kesilmesini kapsıyordu. Bu durum ifade özgürlüğü taraftarlarınca internetin ruhuna aykırı olarak nitelendirilerek değiştirilmesi için dava konusu edilmişti. ABD'de başlayarak diğer tüm gelişmiş ülkelerde de 'net etiği' haline gelen yaklaşıma göre internette ırkçılık ve çocuk pornografisi dışlanan ve mümkün olduğunca yasaklanan içerik grubunu oluşturu-
yor. Ancak davayı açan gruplar yüklenmesinin teşvik edildiği filtre programlarının sadece bu tip siteleri değil, normal limitler dahilinde yayın yapan sitelere de girişi engellediğini öne sürüyorlardı. İfade özgürlüğü savunucuları ise yılmış görünmüyor.