Şarbona karşı e-posta

ABD'de ortaya çıkan biyolojik ve kimyasal silahlı terör korkusu birçok alışkanlığı da değiştirmeye başladı.

ABD'de ortaya çıkan biyolojik ve kimyasal silahlı terör korkusu birçok alışkanlığı da değiştirmeye başladı. Kimi mektuplardan bulaştığı sanılan şarbon hastalığı nedeniyle Amerikalılar haberleşmek için e-postaya yöneldiler. Haftalık raporlar da bu gelişmeyi doğruluyor. Ancak bu yeni eğilim hiç beklenmedik başka bir felakete yol açtı. ABD'de son derece yaygın bir tüketim sistemi olan ve posta yoluyla dağıtılan kataloglardan satış yapma fikrine dayanan doğrudan pazarlama ciddi yara almış durumda. Senelik 528 milyar dolarlık bir pazar olan doğrudan pazarlama şirketleri de aynı şekilde internet tabanlı tanıtım ve pazarlamaya yönelerek açığı kapatma peşinde. Bu şirketlerin ana birliği DMA, şirketlerin zarflara açmak istemeyenler için web adreslerinin eklenmesini tavsiye etmeye başladı. (http://www.dma.org/)