Umutlar mobil dünyada

Dünya çapında Nokia, Ericsson ve Motorola'nın
başını çektiği mobil cihazlar sektöründe hem araştırmacılar, hem de bizzat üreticiler...

Dünya çapında Nokia, Ericsson ve Motorola'nın
başını çektiği mobil cihazlar sektöründe hem araştırmacılar, hem de bizzat üreticiler 2002 yılında satışların yeni modeller, standartlar ve hizmetlerle birlikte belirgin bir şekilde artacağını iddia ediyor.
2001 yılındaki düşüşün en büyük sebeplerinden
birisi olarak ekonomik durgunluklar, GPRS desteğinin gecikmesi ve yeni modellerin eski modellerle yaratılan doygunluğu giderememesi olarak gösteriliyordu. Bu dersi alan üreticiler şimdi harıl harıl yeni model ve kavramlar üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Sektörün satış lideri Nokia, önümüzdeki sene için yaptığı tahminde dünyada 420 ile 440 milyon adet mobil cihaz satılacağını öngördü. Hemen ardından bu rakamı 10 milyon kadar düşürdü ancak yine de bu rakamın tutturulması durumunda satışların yüzde 10 -15 artacağı görülüyor. Şu anki en mütevazı tahmin 400 milyonluk bir satışı öngörüyor.
Mobil cihaz satışları yeni aboneler de yaratacağından üreticiler için olduğu kadar, operatörler ve mobil kullanıcılara hizmet veren internet siteleri için can simidi rolü oynayacak. Sektörel tahminler tutarsa, 2002 yılında 221 milyon yeni cep telefonu abonesi yaratılacak.