'Web'e gerek yok'

Dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan bir araştırma...

Dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan bir araştırma, internet erişimi olmayan insanların gerekçelerini belirlemesi açısından son derece ilginç sonuçlar doğurdu. Buna göre gelişmiş ülkelerde gelir ve altyapı olarak internete bağlanmalarında bir engel olmayan insanların üçte biri buna niyetli değil. Yani üçte birlik devasa bir kitle hâlâ
'cezbedilebilmiş' değil. 30 ülkede yapılan araştırmaya verilen cevaplara göre bu kitlenin yüzde 40'ı internete ihtiyaçları olmadığını iddia ediyor. Yüzde 33'lük bir dilimse bilgisayarları olmadığı için internete bağlanamadığını belirtiyor. Kalan yüzde 25'lik kesimse bilgisayarı olduğu halde internet erişimleri olmadığı için bu hizmetten faydalanmadıklarını belirtti. Bilgisayarı olup da bağlanmayanların gerekçeleri yüzdelik sıralara göre
'becerememe', 'pahalı bulma' ve 'zaman bulamama' olarak sıralandı. Gelişmekte olan ülkelerdeki durumsa bambaşka. Oradaki sonuçlar bağlı olandan çok daha fazla sayıda 'bağlanmak isteyen ancak ekonomik olarak ulaşamayan' kitlenin varlığını ortaya koyuyor. Elbette bu kitleyi bağlı hale getirmek için toplu bir kalkınma gerekiyor.