1. Sürdürülebilir Deniz ve Kıyısal Alan Gelişimi Konferansı

1. Sürdürülebilir Deniz ve Kıyısal Alan Gelişimi Konferansı
1. Sürdürülebilir Deniz ve Kıyısal Alan Gelişimi Konferansı
- Trabzon Valisi Öz: - "Su ürünleri varlığı açısından sürdürülebilirliğe avlanma konusundaki kuralların net uygulanmasına eğitim ve denetim alanlarındaki uygulamalar ile araştırma faaliyetlerine büyük ağırlık verilmesi gerekiyor"

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, deniz ve kıyılarda kirlilik oluşturan unsurlarla mücadelenin önemine işaret ederek, "Su ürünleri varlığı açısından sürdürülebilirliğe avlanma konusundaki kuralların net uygulanmasına  eğitim ve denetim alanlarındaki uygulamalar ile araştırma faaliyetlerine büyük ağırlık verilmesi gerekiyor" dedi. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde "1. Sürdürülebilir Deniz ve Kıyısal Alan Gelişimi Konferansı" düzenlendi.

Vali Öz, burada yaptığı konuşmada, özellikle son 40 yılda sürdürülebilirlik kavramının kalkınma, gelişme ve çevre konularında uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının inisiyatifiyle çok önemli bir yer tutmaya başladığını söyledi.

Devletlerin ve hükümetlerin sürdürülebilirlik konusunda mevzuatları olduğunu ifade eden Öz, "Bu kapsamda devletler ve hükümetler hem mevzuatlarında hem kurumsal yapılarında hem de uygulamalarında bu normların gereği düzenlemelere ve projelere girmek durumunda kaldılar. Türkiye Cumhuriyeti olarak başta kıyı ve çevre kanunu gibi mevzuatlarımızda ve bunların dayanağı olan diğer düzenleyici işlemlerimiz ile kurumsal yapımızda da bu hassasiyete yönelik düzenlemeler var" diye konuştu.

Öz, Karadeniz açısından sürdürülebilir deniz ve kıyısal alan gelişimi hassasiyetinin daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Karadeniz'in hem etkileme alanı hem de etkilenme alanı vardır. Karadeniz'in, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkelerle geniş bir coğrafyayı etkilediğini, bununla bu coğrafyanın yükünden ve kirliliklerinden yoğun bir şekilde etkilendiğini belirtmek isterim" dedi.

Kirlilik oluşturan unsurlarla mücadeleye ağırlık vermek gerektiğini bildiren Öz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda bir yandan kirlilik oluşturan unsurlarla mücadeleye ağırlık vermek gerekirken diğer taraftan da su ürünleri varlığı açısından sürdürülebilirliğe avlanma konusundaki kuralların net uygulanmasına eğitim ve denetim alanlarındaki uygulamalar ile araştırma faaliyetlerine büyük ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu anlamda ulusal, yerel, kurumsal yapı, eğitim ve denetim anlamında özellikle Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitümüzün bünyesindeki çalışmalar, su ürünleri gen bankası ile ilgili yatırımlar, önümüzdeki süreçte bölgemizdeki uygulamalar açısından büyük önem arz edecektir."

-"21. yüzyıl herkese ortak sorumluluk yüklemektedir"

Oturum Başkanı KTÜ Peyjaz Mimarlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Öner Demirel de güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınayarak başladığı konuşmasında Trabzon'da birincisi düzenlenen konferansın Balkan Çevre Birliği tarafından da desteklendiğini dile getirdi.

Konferansın "MACODESU" olarak adlandırıldığını belirten Demirel, şu bilgileri aktardı:

"Konferansın teması birbirini tamamlayan 4 kavramdan oluşuyor. Bunlar MA- deniz, CO- kıyısal, DE- gelişim, SU- sürdürülebilirlik ve böylece konferansımızın başlığı 'MACODESU' ortaya çıkmaktadır. Bu özel tema güncel tartışmalara dayanmaktadır. 21. yüzyıl herkese ortak sorumluluk yüklemektedir. 21 yüzyıl birlikteliğe dayalı, yeni güç odaklarıyla gecikmeden somut uygulamalara yönelmemizin kaçınılmazlığını vurguluyor çünkü doğadaki ayak izimiz her geçen gün daha da büyüyor. Doğayı kirlettiğimiz ölçüde ruhlarımız da kirleniyor." 

Toplantıya Balkan Çevre Kuruluşu (BENA) Başkanı Prof. Dr. Fokion Vosniakos, Balkan Çevre Birliği Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Hasan Hayri Tok, Trabzon Emniyet Müdürü Murak Köksal, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü İlhan Aydın ile çok sayıda öğretim üyesi ve diğer davetliler katıldı.