Hopa'da meydana gelen sel ve heyelan

Hopa'da meydana gelen sel ve heyelan
Hopa'da meydana gelen sel ve heyelan
- Jeomorfoloji Derneği: - "Afet bölgesinde 500'den fazla heyelan belirlenmiş olup bunların yaklaşık 200'ü yamaçlarda önemli değişikliklere ve hasarlara neden olan 100 metreden uzun ve 20-30 metreden geniş kütle hareketlerinden oluşmaktadır. Diğer heyelanlar daha küçük boyutlara sahiptir"

TRABZON (AA) - Jeomorfoloji Derneği, Hopa ilçesindeki afet bölgesinde 500'den fazla heyelan belirlendiğini, bunların yaklaşık 200'ünün yamaçlarda önemli değişikliklere ve hasarlara neden olan 100 metreden uzun ve 20-30 metreden geniş kütle hareketlerinden oluştuğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu ile genel sekreter Prof. Dr. Evren Erginal'ın, 24 Ağustos 'ta meydana gelen sel ve heyelanların ardından Hopa'da bazı ön tespitlerde bulunulduğu ifade edilerek, yörede gerçekleşen afetin yağış, topoğrafik eğim, yüzey drenaj ağının özellikleri, arazi kullanımı, anakayanın özellikleri ve diğer jeomorfik süreçlerin ortak sonucu olarak meydana geldiği belirtildi.

Afetin oluşumuna sel, taşkın ve kütle hareketi olmak üzere üç jeomorfolojik etkenin neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Yörede yerleşim amaçlı olarak kullanılan yerşekilleri, yüksek eğimli vadi yamaçları, akarsu ve derelerin denize ulaştıkları ağız bölümlerindeki vadi tabanı düzlükleridir. Magmatik kayalar içerisine kazılmış olan vadilerin yamaçları ve yüksek kesimler şiddetli kimyasal ayrışma sonucu meydana gelen ve kalın bir örtü oluşturan bir ayrışma mantosuyla kaplıdır. Büyük oranda kil, silt, ince kum gibi gevşek malzemeden oluşan bu örtü, kütle hareketlerine müsait bir zemin oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

-"500'den fazla heyelan belirlendi"

Açıklamada, sel ve heyelanın yüksek eğimli yamaçlarda meydana geldiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Sel ve heyelan afetleri yüksek eğimli yamaçlarda meydana gelmiştir. Afet yöresinde yüksek eğimli yamaçlar regolitik karakterdeki bu örtü zeminlerdir. Bu tür zeminlerden oluşan yamaçlarda binalar, yollar, çay , fındık ve meyve bahçeleri bulunmaktadır. Afet sırasında meydana gelen can kayıpları, yamaçlarda meydana gelen heyelanların neden olduğu hasarlarla gerçekleşmiştir. Afet bölgesinde 500'den fazla heyelan belirlenmiş olup bunların yaklaşık 200'ü yamaçlarda önemli değişikliklere ve hasarlara neden olan 100 metreden uzun ve 20-30 metreden geniş kütle hareketlerinden oluşmaktadır. Diğer heyelanlar daha küçük boyutlara sahiptir. Heyelanların ortak özelliği tamamının sadece ayrışma zonu derinliğiyle sınırlı olan sığ regolitik kayma şeklinde olmalarıdır. Yüksek enerjili yüzeysel akış daha çok çamur akıntısı süpürücü bir etkiyle doğal ve beşeri yapılara zarar vermiştir."

Afet bölgesinde güncel eğim koşulları esas alınarak drenaj ve altyapı sistemlerinin yenilenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, dere ıslah çalışmaları, istinat duvarlarının inşaatı ve imar planı içindeki yerleşim düzeninin mutlaka yağmur yağdığında suyun doğal olarak akacağı akım yönü ve akım birikimi esas alınarak planlanması gerektiği vurgulandı.