1 Eylül için bu kez umut dolu mesajlar

Dünya Barış Günü

İSTANBUL/ANKARA - ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’ nedeniyle yapılan açıklamalarda ‘Kürt açılımına’ dikkat çekilerek, gerekli adımların bir an önce atılması ve Kürt sorunun barışçıl yollarla çözülmesi istendi.
‘Dünya Barış Günü’ nedeniyle siyasi partiler, sendika ve meslek örgütlerince yapılan açıklamaların ortak noktasını ‘Kürt açılımı’ oluşturdu. Yapılan açıklamalarda Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi istendi. Mesajlar şöyle:
DTP Genel Merkezi: “Kürt sorunundaki çatışmalı ortamın onurlu bir barışla sonlandırılması, barışını arayan Türkiye’nin önündeki en önemli ve acil gündemlerden biri olduğu gibi aynı zamanda 72 milyonun ortak özlemidir. Bir başka bahara ertelenemeyecek olan barışın yolu ise, çağdaş dünyanın bir gereği olan diyalog ve müzakereden geçmektedir. Bunun dışındaki yol ve yöntemlerin çözüm olmayacağı gerçeğinden hareketle hükümeti ve devleti bir kez daha Kürt halkının iradesiyle müzakereye çağırıyor, Dünya Barış Günü’nün böylesi bir sürecin başlangıcına vesilesi olmasını temenni ediyoruz.”
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: “Bu yıl Türkiye’de, 1 Eylül’ün ayrı bir önemi ve her yıldan farklı bir anlamı vardır. Uzun süren inkâr ve görmezden gelme yıllarının ardından Kürt sorununa dair cesur tartışmalar yapılmaya başlandı. 1 Eylül’ün, bir Türkiye sorunu olan Kürt Sorunu’nun barışçıl ve demokratik çözümüne vesile olmasını diliyoruz.”
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy: “Hükümetin, ‘açılımlarını’ olumlu karşılıyoruz. Konuyla ilgili gerekli adımların bir an evvel atılması gerek. Çatışma çözümleme ile ilgili, bilgi, birikim ve deneyimler harekete geçirilerek ne gerekiyorsa yapılmalı, şiddet ortamı sonlandırılmalıdır.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı: “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde TMMOB, insanımızın bir arada, barış içinde, eşitlik içinde, adalet içinde, özgürlük içinde yaşamasını istiyor.Silahların susmasının önemine inanıyor. Ülkemizde Kürt sorununun barışçıl yollardan ve demokratik yollardan çözülmesini istiyor. TMMOB inanıyor: Başka bir yaşam mümkün! Başka bir Türkiye mümkün! Başka bir dünya mümkün! Yeter ki isteyelim.”
SHP Genel Başkanı Hüseyin Ergün: “Hükümet, açılımı sürdürmede yeterli desteği bulamadığı bahanesiyle açılımın içeriğini boşaltabilecek tutumlardan kaçınmalıdır, Meclis’te oluşturulan iktidar ve muhalefet zıtlaşması ortadan kaldırılmalı, bunun yerine Meclis, barışı kurmanın gereğini yerine getirmelidir. Kürt temsilcileri, talep yükseltmenin süreci çıkmaza sokabileceğini dikkate almalıdır, asker, sorunun çözümünde millete karşı, hükümet ve Meclis’in sorumlu olduğunu dikkate almalıdır.”
İstanbul Barosu: “Siyasi iktidarın, adına önce ‘Kürt açılımı’, sonra ‘demokratik açılım’ dediği ve hâlâ içeriği bilinmeyen turlardan, olumlu bir sonucun çıkacağını düşünmüyoruz. Gerçekte özlenen ve beklenen, toplumsal barıştır.” (aa, Radikal)