10 aday ülke 2002'de tamam

AB Komisyonu 10 aday ülkenin üyelik müzakerelerinin 2002 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Rumlar ilk sırada
BRÜKSEL - AB Komisyonu 10 aday ülkenin üyelik müzakerelerinin 2002 yılında tamamlanacağını açıkladı. Güney Kıbrıs ile Malta ilk genişleme dalgasında AB'ye
üye olmaya en yakın iki ülke olarak gösterildi. Türkiye'nin diğer adaylardan
farklı bir durumda bulunduğu belirtildi. Müzakerelere başlamayan tek aday ülke Türkiye.
AB Komisyonu aday ülkeleri karşılaştırdığı değerlendirmesinde Türkiye dışında bütün aday ülkelerin siyasi kıstaslara uyum çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Özellikle geçtiğimiz sene adayların siyasi kıstaslar ve demokratik kurumların güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğüne saygı ve insan haklarının korunması alanlarında ilerleme kaydettikleri belirtildi.
Buna karşılık adalet alanında reformların hızlandırılması, yolsuzlukla mücadelede somut adımlar atılması istendi. Ülkelerinde Roman azınlığı bulunan adayların azınlık haklarına saygı göstermede daha titiz olması istendi.
Türkiye'ye ilişkin yorumda ise yapılan anayasal reformların özellikle insan hakları alanında uygulamaya geçirilmesi gerektiği vurgulandı.
İşleyen bir pazar ekonomisi ve AB'nin rekabet ve pazar şartlarına uyum sağlama açısından Güney Kıbrıs ve Malta en ileri iki aday olarak gösterildi. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya Slovakya ve Slovenya'nın da işleyen piyasa ekonomilerine sahip olduğu belirtildi. Diğer üç aday Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin ise henüz tam anlamıyla işleyen piyasa ekonomisine sahip olmadığı belirtildi.
2002 yılında müzakereleri tamamlayamayacak üç ülke arasında Bulgaristan'ın, işleyen piyasa ekonomisine en yakın sisteme sahip olduğu ifade edildi. Romanya'nın hem piyasa ekonomisi hem de rekabet açısından yeterli gelişmeyi gösteremediği kaydedildi.
Türkiye'nin ise geçen yıl her iki değişken açısından da ciddi ilerleme sağlayamamasına karşın Gümrük Birliği sayesinde ekonomisinin büyük bölümünün AB sistemine girdiği belirtildi.