10 maddede yeni YÖK Yasası

10 maddede yeni YÖK Yasası
10 maddede yeni YÖK Yasası
Hükümet tarafından geçen hafta meclise sunulan kanun tasarısında YÖK'e olağanüstü yetkiler tanıyan değişiklikler yer alıyor. Tasarıda ayrıca üniversite hastaneleri için Sağlık YÖK'ü gibi hareket edecek olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulmasını öngörüyor. İşte 10 maddede YÖK ve Sağlık Bakanlığı'na çok geniş yetkiler veren o tasarı...
Haber: FATİH YAĞMUR / Arşivi

İSTANBUL - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yasalaşırsa akademik hayatta birçok şey değişecek.


1- YÖK ÖZEL ÜNİVERSİTELERİ KAPATABİLECEK

Tasarı, mevcut kanunda vakıf üniversitelerinin kapatılmasını düzenleyen maddeye yeni fıkralar ekliyor. Mevcut kanunda, “Beklenen eğitim öğretim düzeyinin yetersizliğinin YÖK tarafından tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulu’nca durdurulur” maddesi yer alıyor. Bu maddeye eklenecek yeni fıkralarda ise mali borçlar da kapatma sebebi haline getiriliyor ve YÖK’e mali denetim hakkı tanınıyor. Böylece YÖK, vakıf üniversitelerini hem eğitim, hem de mali açıdan denetleyecek; denetim sonucunda vakıf üniversitelerinin faaliyet iznini kaldırabilecek.

2- ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE MÜTEVELLİ HEYETİNİ YÖK BELİRLEYECEK

Tasarıda Vakıf üniversiteleriyle ilgili de sert önlemler dikkat çekiyor. Vakıf Üniversiteleri’nin mütevelli heyetini belirleme yetkisi YÖK tarafından devralınıyor. Bu durum Koç ve Sabancı dahil üniversite kuran ve büyük yatırımlar yapan isimlerin YÖK istemediği takdirde mütevelli heyeti dışında kalmaları sonucunu doğuracak. Vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet üyeleri, vakıf yönetim organı tarafından önerilecek ve YÖK tarafından üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğunun oyu ile seçilecek. YÖK’ün 21 üyeden oluştuğu dikkate alındığında vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet üyeleri YÖK’te 14 üyenin oyuyla seçilebilecek. YÖK’e ayrıca idari ve akademik konularda Vakıf Üniversitelerine yaptırım uygulama yetkisi de veriliyor.

3- ÜNİVERSİTEDEN ATILMA GERİ GELİYOR

Kanun tasarısına göre daha önce kaldırılan üniversiteden atılma uygulaması tekrar getiriliyor. Tasarıda yer alan madde 27’ye göre öğrenciler, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;
Öğrenim süresi 2 yıl olan önlisans programları 4 yılda
Öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programları 7 yılda
Öğrenim süresi 5 yıl olan lisans programlarını 8 yılda
Öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programlarını 9 yılda tamamlamak zorunda. Bu süreler içerisinde diploma alamayan öğrenciler okuldan atılacak. Kanun tasarısıyla ayrıca hazırlık bölümlerine de sınırlama getiriliyor. Hazırlık okuyanlar, en fazla 2 yıl öğrenim görebilecek. 2 yıl içerisinde hazırlığı geçemeyen olursa, üniversiteyle ilişiği kesilecek. Hazırlık okuma süresi ise önlisans ve lisans bölümleri ile ilgili sınırlamaya dahil değil.

4- ZAMANINDA MEZUN OLAMAYANA HARÇ CEZASI

Üniversiteden öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilere de ek olarak ceza sistemi getiriliyor. Buna göre 2, 4, 5 ve 6 yıllık lisans programından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı ve öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı ve öğrenim ücretinin yüzde 50 fazlasıyla hesaplanarak alınacak.

5- UNVAN VERME YETKİSİ YÖK’TE

Doçentlik unvanı verme yetkisi bağımsız bir kurum olan Üniversiteler Arası Kurul’dan (ÜAK) alınarak YÖK’e devrediliyor. Doktora denkliği ve doçentlik konusunu bağımsız bir kurul olan Üniversiteler Arası Kurul’dan (ÜAK) devralıyor. Kimlerin doçent olacağına tasarıyla YÖK’ün karar vermesi öngörülüyor. Tasarıyla doktoralar konusundaki denklik de ÜAK’dan alınarak YÖK’e devrediliyor.

6- HEM DEVLET HEM ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE GÖREV ALINAMAYACAK
YÖK’ün, vakıf üniversitelerini hem eğitim, hem de mali açıdan denetleyecek tasarı ile yapılacak başka bir değişiklikle de devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine öğretim elemanı görevlendirilmesi kısıtlanacak. Ayrıca öğretim elemanları yurtdışı görevlendirmelerinde YÖK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşünü alarak belirleyeceği öncelikli alanlarda araştırma yapacak.Öğretim elemanları yurtdışı görevlendirmelerinde YÖK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşünü alarak belirleyeceği öncelikli alanlarda araştırma yapacak.

7- ARAŞTIRMA ALANLARINI YÖK BELİRLEYECEK
YÖK, üniversitelerin öncelikli araştırma alanlarını kendi belirleyecek ve üniversiteyi istediği alanda çalışma yapmaya zorlayabilecek. Bu düzenlemeyle birlikte YÖK’ün vesayetçi yetkilerinin arttırılması üniversitelerin bağımsızlığını zedeleyebileceği endişesini de beraber getiriyor.

8- TIP FAKÜLTELERİ FİİLEN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLANIYOR

Tasarıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezi İstanbul’da olacak bir Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluyor. Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri üzerinde tasarruf yetkisine sahip olacak olan bu enstitü bir anlamda ‘Sağlık YÖK’ü gibi hareket edecek. Enstitü istediği doçent ya da profesörü istediği tıp fakültesine gönderip, tıp fakülteleri arasındaki kadrolarda oynama yapabilecek. Bu durum Hacettepe gibi tıp fakültelerinin kadrolarının dağıtılabilmesini de mümkün hale getiriyor.

9- SAĞLIK YÖK’ÜNÜN BAŞKANI SAĞLIK BAKANI OLUYOR

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile YÖK tarafından seçilen bir profesör olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Tasarıya göre mütevelli heyetinin başkanı ise Sağlık Bakanı olacak.

10- AİLE HEKİMLERİNE NÖBET GÖREVİ

Tasarıda yer alan madde 39’a göre Aile Hekimliği kanununda da bir değişiklik öngörülüyor. Buna göre aile hekimleri, çalışma saatleri dışında nöbet görevi getiriliyor. İlgili maddeye eklenen fıkra şöyle: “Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenen aile sağlığı merkezlerinde çalışma saatleri dışında acil başvuran hastalara hizmet vermek üzere, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları personeline nöbet görevi verilebilir.”


  http://www.radikal.com.tr/1198457119845711

  YORUMLAR
  (11 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Hosgeldın - Sinem_y

  Gelsin niteliksiz doçentler, devletin kontrol ettiği "bilimsel" çalışmalar, gitsin adalet, özgür düşünce, tartışma, fikir üretme... Hoşgeldin yeni Türkiye! Bu niteliklerle ortadoğunun baskıcı rejimleri arasında gerçekten lider olduk.

  Politik kıyımın kılıfı bu... - mehsag

  Amaç, hükumet karşıtı olduğunu bildikleri hekimleri yıldırıp istifa ettirmek; yerine AKP'ye oy veren doktorları (yeterli olup olmadıklarına bakılmaksızın) aile hekimi yapmak... Ulufe dağıtarak seçmen "kazanan" bir siyasal parti kendi sonunu hazırlıyor bence... Yazık oluyor ülkemizin düşürülen standartlarına, hak-hukuk ilkelerine... :(

  yök kaldırılsın derken - user399812

  herşey daha da kötüleştiriliyor! öğrenciyi sınıfta bırakmak için herşeyi yapan hocalar varken bu sürelerde bitiremeyen ne yapacak ? bugün bir arkadaşım sadece 2 puan yüzünden okulunu 2dönem yani 1 yıl uzattı o ne olacak bu durumu atılmanın eşiğindeki bir öğrenci yaşayınca yazık günah değil mi ? bizim bölüm 4 yıllık ama bölüm 1.miz bile okulu uzattıysa gerisini siz düşünün.... bu yasa sadece iktidarın üniversiteler üzerindeki baskısını arttırmaktan ibaret.... yazık ediyorlar eğitim sistemi her yıl çok hızlı bir şekilde geriye gidiyor kimse farkında değil !

  MESELENİN ASLI VE ELE GEÇİRME OYUNU! - user564606

  YÖK 12 Eylül cuntacılarının dış destekçileri tarafından kurdurulmuş bir kurum. Ama geçen 34 yıl içinde anlaşıldı ki militarist zihniyet bu kurumu kendi çıkarları için son derece suistimal ederek kullanıyor. Bunun en iyi örneği 28 Şubat döneminde yaşandı. Bazı üniversitelerde bu yapılanma hala çok etkin şekilde sürmektedir. Bu yapılanma özellikle TIP fakülteleri aracılığı ile hegemonyasını sürdürerek 34 yıl önce kurgulanan düzene hizmet etmektedir. Neden TIP fakülteleri seçildi? Çünkü Genelkurmayın akademisyen yetiştirebildiği ve üniversitelere sokabildiği en önemli hatta tek alan TIP fakülteleridir. Yani GATA. Burada miadı dolan yarı asker yarı TIPçıları üniversitelere sokarak orada kendini devam ettiren yasal boşluklardan faydalanan ve askeriye kesiminden önemli desteklere alan bir yapılanma oluşturdular. Burada TIP fakülteleri aynı zamanda döner sermaye kurabildikleri için ekonomik bakımdan da üniversiteyi kontrol altına almaları söz konusu (çok önemli) GATAcı takımı bu türlü ihtiyaç olan üniversitelerde yuvalanarak ve YÖK ve askeriyenin içinden AĞABEYLERİNİN de desteği üniversiteleri ele geçirmek suretiyle baskı, yıldırma, sindirme ve minnet borcu gibi yöntemlerle hegemonyalarını devam ettirmektedirler. Kullanılan bu yöntemler sonucunda akademisyen kesiminin bir kısmı CİCİ ÇOCUK yapılarak sonraki dönemlere yatırım yapılmakta ve sistemin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu türlü sistemler bilmeyenler için bir anlam ifade etmemekle birlikte bu yapıları bilen bilir. Sonuç olarak sistem yerinde kalacak. Fakat her şeye karar veren EFENDİLER değişecek.

  yandı gülüm doktorlar.. - vedat tatlıdil

  doktorlar yandı..zira sağlık bakanlığı doktorları ezmekten sanki zevk alırmış gibi davranıyor..ben doktor olsam kimse beni 8 saatten fazla çalıştıramaz..dile kolay doktoru 36 saat kesintisiz çalıştırıyorlar..kadron müsait değilse kaldır vardiyaları..hastaneyi 8 saat çalıştır..esas ben türkiyedeki tabipler birliğine kızıyorum..haklarını koruyamayan doktorlara kızıyorum..

  bu tasarı ile - genco940

  olsa olsa hasta olunur. Doktor bulursan tabii. Siz bir delinin hatıra defterini okudunuz mu? okumadıysanız acilen tavsiye olunur.

  Netekim - etufan

  12 Eylül faşizmi bile bunu akıl edememişti. Helal olsun YÖK'e!