10 yılda 2 bin 500 soruşturma

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 1994 yılından bu yana, belediye görevlileri hakkında 2 bin 560 soruşturma yapıldığını açıkladı.

ANKARA - Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 1994 yılından bu yana, belediye görevlileri hakkında 2 bin 560 soruşturma yapıldığını açıkladı. CHP Milletvekili Orhan Eraslan'ın 'belediyelerde yolsuzluk ve usulsüzlüklerle' ilgili soru önergesini yanıtlayan Çiçek, 1994'ten beri belediye görevlileri hakkında açılan davalarla ilgili bilgi verdi.
Yasalarda, 'yolsuzluk' şeklinde bir suç tipinin yer almadığına dikkat çeken Çiçek, şunları söyledi: "Belediye görevlileri hakkında zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, ruhsatsız işyeri açma, görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, resmi evrakta sahtecilik, kamu kurumunu dolandırma, dolandırıcılık ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı 1994'ten beri 2 bin 560 soruşturma açıldı. 288 'takibata yer olmadığı', 184 'görevsizlik', 19 'muhakemenin durması', 319 'mahkûmiyet', 502 'beraat', 31 de 'kamu davasının ortadan kaldırılması' kararı verildi. 154 dava af nedeniyle ertelendi, 1063 soruşturma da sürüyor."