10 yıllık tutukluluk tarih oldu!

10 yıllık tutukluluk tarih oldu!
10 yıllık tutukluluk tarih oldu!
Anayasa Mahkemesi, terör suçlarına 10 yıllık tutukluluk süresi öngören maddeyi "ölçüsüz ve uzun" olduğu gerekçesiyle iptal etti.

 

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, CHP ’nin başvurusu üzerine 3. Yargı Paketi’nde yer alan terör suçlarına 10 yıllık tutukluluk süresini öngören maddeyi iptal etti.
Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusu üzerine 3. Yargı Paketi olarak bilinen 2 Temmuz 2012 günlü, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunu’nu görüştü. Yüksek Mahkeme, Kanun’un; 75. maddesiyle, 3713 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 10. maddesinin;

1- “Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır.” biçimindeki beşinci fıkrasının İPTALİNE,

2- Kalan fıkralarının REDDİNE,

B- Diğer kurallarına ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,