'12 Eylül iddianamesi yok hükmünde'

'12 Eylül iddianamesi yok hükmünde'
'12 Eylül iddianamesi yok hükmünde'
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın avukatları, davanın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, "12 Eylül iddianamesinin ve kamu davasının hukuken yok hükmünde olduğunun" tespiti için dilekçe verdi.

Sanıkların avukatları Bülent Hayri Acar, Burak Başkale ve Sezin Duygu Tuncer tarafından mahkemeye verilen dilekçede, Evren ve Şahinkaya'nın, 12 Eylül 1980-6 Aralık 1983 arasında kanunun açıkça suç saydığı eylemlerinin bulunmadığı savunularak, TCK'nın 146'ncı maddesindeki “TBMM'yi ortadan kaldırma suçunu işledikleri” iddiasıyla açılan kamu davasından beraatları talep edildi.

İddianamede yer alan iddiaların ispatı için gösterilen kitap , yazı ve görsel dokümanların delil niteliği taşımadıklarının tespiti ve reddi istenen dilekçede, iddianamedeki iddiaların ispatıyla ilgili delillerin ne olduğunun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na veya iddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısına açıklattırılması talep edildi.

Dilekçede yer alan diğer talepler şöyle: “Kovuşturmanın genişletilmesi istemlerinin kabulüyle delil olarak, ilgili belge, bilgi, kayıt ve dokümanların asıllarının, ilgili makamlardan istenmesi ve getirilmesi,

Danışma Meclisi'nin atılı suç süresindeki eylemlerinin atılı suçun konusu olmaması ve hukuka uygun bulunması durumunda, atılı zincirleme eylemlerin atılı suçun konusu olmayıp hukuka uygun bulunduğuna, bunun zorunlu sonucu olarak, CMK 223/1 (a) maddesine göre beraat kararı verilmesi, aksi takdirde, TCK 279 maddesi gereğince Danışma Meclisi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması.” (aa)