12 Eylül'deki fişlemeye iptal

12 Eylül döneminde yasak yayın bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak fişlenen bir vatandaşın hukuk mücadelesine Danıştay'dan destek geldi.

ANKARA - 12 Eylül döneminde yasak yayın bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak fişlenen bir vatandaşın hukuk mücadelesine Danıştay'dan destek geldi. Danıştay, bilgi fişinin iptali kararını onayladı.
Askeri darbeden kısa bir süre sonra 22 Eylül 1980'de yasak yayın bulundurduğu gerekçesiyle Sivas'ta gözaltına alınan bir vatandaş, hakkında bilgi fişi düzenlenmesi ve parmak izi alınmasına karşı mücadele başlattı.
Vatandaş, önce valiliğe başvurarak hakkındaki parmak izi kaydıyla, bilgi fişinin arşivden silinmesini istedi. Valilik olumsuz yanıt verince, davacı bu kez idari yargıya başvurup talebini reddeden valilik kararının iptalini istedi. Sivas İdare Mahkemesi, davada vatandaşı haklı bularak valiliğin işlemini iptal etti.
İdare Mahkemesi, iptal kararında, davacının yasak yayın bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındığı, hakkında bilgi fişi düzenlendiği ve parmak izi alındığına, ancak adli işlem başlatılmadan salıverildiğine işaret etti. Mahkeme, kararında, davacının gözaltına alınmasına sebep gösterilen fiilin, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun (PVSK) 'polislerin kimlerin parmak izi ve fotoğrafını almaya yetkili olduğunu' düzenleyen 5. maddesindeki durumlardan hiçbirine girmediğine de dikkat çekti.
Valilik, kararı temyiz edince, dosya Danıştay 10'uncu Dairesi' ne gitti. İncelemesini tamamlayan daire, mahkemenin gerekçelerini paylaşarak kararı onayladı, valiliğin temyiz itirazlarını da oybirliğiyle reddetti.
İlgili yasa ne diyor?
PVSK'nın 5. maddesi, kimlerin, parmak iziyle fotoğraflarının alınabileceğini düzenliyor. Yasak yayın vb. siyasi nitelikli suçların girmediği maddede, fişleme için soruşturma yapılması da şart koşuluyor. Yasaya göre, fişlemeyi gerektiren suçlar şöyle:
Ağır hapis gerektiren suçlar, kamu güvenliği ve mal aleyhine işlenmiş suçlar, kaçakçılık suçları, serseriler, kimliksizler, genelevde çalışanlar, fuhuş yapanlar ve aracı olanlar, savcıların ve adli-askeri mahkemelerin bir sorunun araştırılması için gerekli gördüğü kimseler.


    http://www.radikal.com.tr/7653327653320

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.