12 Eylül'ün zırhı delindi

Anayasa değişikliği paketinin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayından geçerek yürürlüğe girmesi durumunda, geçici 15. maddedeki...

ANKARA - Anayasa değişikliği paketinin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayından geçerek yürürlüğe girmesi durumunda, geçici 15. maddedeki, 12 Eylül döneminde çıkarılan 669 yasa, 90 KHK, 76 adet Konsey kararına 'koruma' kalkanı kalkacak. Bu düzenlemelerin iptali 21 yıl sonra mümkün olabilecek. Bu yasaların tarihleri eski olduğu için, 110 milletvekilinin ya da anamuhalefet partisinin iptal davası açma hakkı bulunmuyor. Bu durumda iptal için iki yol var. Buna göre, ancak yerel mahkemeler görüştükleri davalarda Anayasa'ya
aykırılık iddiasında bulunabilecek ya da Anayasa Mahkemesi, görüştüğü davalarda resen Anayasa'ya uygunluk denetimi yapabilecek.
Yeni dönemde iptali istenebilecek yasa maddeleri arasında TCK'nın ünlü 312. maddesi de yer alıyor. Anayasa değişikliği, hâkim ve savcıların hak aramalarına da kapı aralayabilecek. 12 Eylül döneminde değiştirilen Hâkimler Savcılar Yasası ve o dönemde oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı yargı yoluna gidilememesi yönündeki hükümlerin iptalleri istenebilecek.
YÖK'ten MGK'ya
Yerel mahkemelerin başvurusu ya da Anayasa Mahkemesi'nin resen Anayasa'ya uygunluğunu denetleyip iptal edebileceği bazı yasalar şunlar: "YÖK Yasası, Partiler Yasası, Milletvekili Seçimi Yasası, Sıkıyönetim Yasası, Devlet Memurları Yasası, Hâkimler ve Savcılar Yasası, Sermaye Piyasası Yasası, Toplu Konut Yasası, Çocuk Mahkemeleri Yasası, Anayasa Mahkemesi Yasası, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası, Dernekler Yasası, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, MGK Genel Sekreterliği Yasası, Seferberlik ve Savaş Hali Yasası, Ceza Yasası ve Askeri Ceza Yasası'nın kimi maddeleri, Adli Tıp Kurumu Yasası, İdari Yargılama Usulü Yasası, TRT Yasası."
11 yargıcın sırtında
Anayasa'nın geçici 15. maddesinin değiştirilmesi Anayasa Mahkemesi'nin zaten yoğun olan yükünü artıracak.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, "Mahkeme bugünkü yapısıyla bu yükü taşımakta zorlanır. Belki ayrı ayrı kurullar oluşturmak lazım. Bunun için de önce Anayasa'nın 146. ve devam maddelerinin ardından bizim teşkilat yasamızın değişmesi gerekir. Üye sayısı da artırılabilir" dedi.