12 yıl önceden belliydi

İSTANBUL -  Son sel felaketinde tekrar gündeme gelen ve uzmanların bundan sonra da ‘sorun olmaya’ devam edeceğini söylediği Ayamama Deresi’yle ilgili Mimarlar Odası’nın 1997 tarihli bir raporunda tehlikeye dikkat çekilmiş. Bakırköy ilçesindeki EGS Business Park’ın kurulmasına itiraz eden Mimarlar Odası ‘Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu’nda bölgede yapılaşmanın sakıncaları üzerinde durarak, şu itirazları dile getirdi:
* Bahsi geçen arazi 1980 öncesi Nâzım ve Uygulama  imar planlarında ‘ağaçlandırılacak alan’ olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni bölgenin yeraltı su kaynağı potansiyelinin korunması ve ayrıca Bakırköy (Ataköy) yerleşme bölgesiyle Havalimanı arasında geniş bir ‘yeşil kuşak’ oluşturmasıdır. Arazinin birinci sınıf tarım toprağı niteliğindedir.
* Belediye ’nin maliyeden yeşil alan olarak devraldığı bir araziyi, imar hakkı da  vererek yapılaşma olanağı sağlaması hukuka ve ‘tahsis amacına’ uygun değildir. 
* Bu bölgedeki arazi içinden Ayamama Deresi geçmektedir. Mevcut binalar, önerilen 190.310 metrekareliklik inşaat alanı ve daha sonra etap etap hazırlanabilecek olan projelerde düşüldüğünde getireceği olumsuzluklar tarafımızda çekinceyle karşılanmaktadır. (Radikal)