148 hastane, 425 tesis el değiştirdi

SSK'nın yataklı 148 hastanesi ve 425 yataksız sağlık tesisi, Sağlık Bakanlığı bünyesine katıldı.

ANKARA - SSK'nın yataklı 148 hastanesi ve 425 yataksız sağlık tesisi, Sağlık Bakanlığı bünyesine katıldı.
Dün yürürlüğe giren Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na Devredilmesine Dair Yasa uyarınca, SSK'ya ait tüm sağlık birimleri, bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınmazlar ve taşıtlar, rayiç bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığı'na devredildi.
SSK, yaklaşık 35 milyon sigortalı ve yakınına, 148 hastane, 33 bin 963 yatakla hizmet veriyordu. SSK'nın 95 hizmet hastanesi, 22 bölge hastanesi, yedi eğitim hastanesi, beş eğitim-özel dal hastanesi, 16 özel dal hastanesi, bir meslek hastalıkları hastanesi, bir meslek-özel dal hastanesi, bir meslek ve hizmet hastanesi olmak üzere, yataklı toplam 148 tedavi kurumu vardı. Kurum ayrıca dispanser, sağlık istasyonu ve diş sağlığı merkezlerinden oluşan 425 yataksız sağlık tesisine sahipti.
Yataklı tesislerin yarısı
SSK'nın tüm kurumlarındaki, 6 bin 364'ü uzman, 3 bin 675'i asistan ve pratisyen hekim olmak üzere toplam 10 bin 39 doktor da devirle birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesine geçti. Ayrıca SSK kurumlarındaki 620 diş hekimi, 1235 eczacı, 12 bin 420 hemşire, 4 bin 148 sağlık memuru, 1974 ebe ve 21 bin 101 diğer sağlık personeli, 2 bin 193 işçi, 255 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 53 bin 985 kişinin kadrosu, bakanlığa kaydırıldı.
Türkiye'deki yataklı sağlık tesislerinin yüzde 56'sını elinde bulunduran bakanlık, SSK bünyesindeki yataklı tesislerle birlikte bu payını yüzde 68'e çıkardı. Devirle, bakanlığa ait yatak sayısı da yüzde 17 arttı.


    http://www.radikal.com.tr/7353377353370

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.