16. madde sorunlara gebe

F tipi cezaevi koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önceki gün yasalaştırılan Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 16. madde değişikliği...
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - F tipi cezaevi koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önceki gün yasalaştırılan Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 16. madde değişikliği, 'tecrit'e koşulsuz son vermiyor, ortak yaşam alanlarını
'itirafçılığa' kadar uzanan çeşitli koşullara bağlı tutuyor.
16. maddeyi değiştiren yasa hükümleri, ortak alan ve açık görüş haklarını sıkı koşullara bağlıyor. Buna göre, idareye göre uslu durmayan, uygulanan programa 'uyum gösteremeyen', kınama dışında disiplin cezası alanlar bu haklardan yasaklanabilecek.
Mutlak hak değil
Açlık grevi ve ölüm orucu yapmanın bile disiplin cezası almaya yettiği dikkate alındığında, tüm siyasiler cezalandırılabileceği için, bu hak kâğıt üstünde kalabilecek. 'Para yok iş atölyesi açamadık, kütüphaneye kitaplar alamadık, güvenliği de sağlayamayız' denilerek bu hakkın kullandırılması imkânsız hale sokulabilecek.
Yasanın gerekçesinde 'Eğitim programı amaca aykırı sonuçlar verdiğinde, uygulamaya son verilir' istisnası bile var. Yani 'Benim eğitim programım sizi daha beter hale getirdi' denilip buna da son verebilecek. Haftada bir açık görüş hakkı da disiplin cezası alanlara kullandırılmayacak. Yasada F tipi cezaevinden kurtulmak için 'İtirafçı ol' baskısı da var. Buna ilişkin hüküm şöyle:
"Bu kurumlarda cezalarının en az üçte birini iyi halle geçiren (...) hükümlüler, diğer infaz kurumlarına nakledilebilirler."
İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman,
"Tecridin sadece biçimi değiştirilmiştir. Hücre kapılarının açılması 'hak' olarak tanınmıyor. Kapıların açılması eğitim ve ıslah koşuluna bağlı; 'ödül' olarak bağışlanıyor. Kapılar sadece kütüphane, çok amaçlı salon ve iş yurtlarına, yani 'işlevli'
alanlara açılacak. Kütüphanede idarenin belirlediği kitapları okuyabilecekler, sohbet
etmeleri imkânsız" dedi.