2 b 3 hesap

2 b 3 hesap
2 b 3 hesap
2-b yasası son şeklini aldı. Satış bedelleri taşınmazın bulunduğu yer ve büyüklüğüne göre 3 şekilde hesaplanacak.
Haber: NEŞE KARANFİL - nese.karanfil@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA - Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda 2-b’lerle ilgili çalışmaya son şekli verildi.Yakında Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa taslağının son haliyle hak sahiplerine nasıl satış yapılacağı belirlendi. 

Kimler hak sahibi olabilecek?
Satış bedeline itiraz etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılacak. Hak sahipliği durumuna göre başvurular 3 ile 6 ay arasında yapılabilecek. 

Kaç para yatırılacak?
Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerler için 2 bin TL, dışındaki yerler için 1000 TL başvuru bedeli alınacak. Taşınmazın satış bedelinin bu miktarların altında olması durumunda satış bedelinin yüzde 50’si başvuru bedeli olarak alınacak. Satış işlemleri en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak. 

Bedel nasıl hesaplanacak?
Taşınmaz, bulunduğu yer ve büyüklüğüne göre 3 hesaplama üzerinden satılacak. Taşınmaz eğer belediye sınırları içindeyse ve 1000 metrekareden küçükse rayiç bedel ile emlak vergisi toplamının yarısı üzerinden satılacak. Bu miktarı aşan kısmının satış bedeli ‘rayiç’ üzerinden olacak. Taşınmaz eğer belediye sınırları dışındaysa satış bedeli rayiç bedel ile emlak vergi değerinin toplamının yarısı üzerinden hesaplanacak. 

Peşinat ve taksit ne zaman ödenecek?
2-b alanlarının hak sahiplerine peşin veya taksitli satışı söz konusu olabilecek. Peşin satışlarda satış bedelinin tamamı yazılı tebligatın ardından iki ay içinde ödenecek. Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak. Taksitli satışlarda ise satış bedelinin yüzde 10’u 2 ay içinde, kalanı ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faiziyle birlikte ödenecek. Paraları zamanında yatırmayanların satın alma hakları düşecek. 

Teminat gerekecek mi?
Taksitli satışlarda taksit tutarını ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda süreli banka teminat mektubu verilmesi istenecek. Eğer bu mümkün değilse Hazine lehine ipotek tesis edilecek. Bu şartla taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilebilecek. 

Hak sahibi çıkmazsa para yanacak mı?
Eğer başvuru yapan kişilerin hak sahibi olmadığı belirlenirse bu kanundan yararlanamayacakları bildirilecek. Başvuru bedeli de aynen iade edilecek. 

Davalar ne olacak?
Yasa çerçevesinde yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar 2-b alanları hakkında Hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davalar açılmayacak, süren davalar duracak.