2-B'lerin satışı için 'Tapu'da altyapı hazır

ANKARA - İktidara geldiğinden beri kaynak yaratmak için 2-B olarak adlandırılan orman arazilerinin satışı için arayışta olan hükümet, Tapu Kanunu’na bir madde ekleyerek, bu arazilerin satışının altyapısını hazırladı.
TBMM Genel Kurulu’nda dün Tapu Kanunu’nda değişiklik öngören yasa kabul edildi. Yasaya son dakikada AKP’lilerin önergesiyle, orman alanı dışına çıkartılmış, kamuoyunda 2-B olarak bilinen arazilerin satışına zemin hazırlayan yeni madde eklendi. Madde uyarınca, 2-B arazileri, fiili kullanım durumları dikkate alınarak ve varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis) kime veya kimlere ait olduğu, kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilmek suretiyle, hiçbir bedel alınmaksızın öncelikli kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan bu yerler, daha sonra Maliye Bakanlığı’nın tasarrufuna geçirilecek. Maliye Bakanlığı’nın talep etmesi halinde de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, fiili kullanım durumlarını da dikkate alarak bu alanlarda ifraz (parsellere ayırma) ve tevhid (birleştirme) yapabilecek.
Muhalefet milletvekilleri ise düzenlemeyle 2-B alanlarına satış yolunun açıldığını savundu. Bayındırlık ve İskan Bakanı Nafiz Özak ise düzenlemeyi şöyle savundu:
“Biz talanın, işgalin önüne geçmeye çalışıyoruz. 2-B arazilerini devlete tescil etmenin ne zararı var? Biz burada işgalcileri tespit edeceğiz. Bu gecikmiş bir işlemdir. Devlete ait arazileri işgalciden kurtarıp Milli Emlak’a tescil edeceğiz. Bir işgal var. Maliye’nin, devletin tescil edilmeyen arazileri var. Satışla ilgili hiçbir hüküm yok. Bundan sonra birlikte çıkaracağımız yasaya hazırlık var.”
Ancak, iktidardan gelen ‘Satış yok’ açıklamaları muhalefeti tatmin etmedi. CHP’li Gök, “Madem öyle bir niyet yok, orman adına tescilli araziyi oradan alıp niye Hazine’ye tescil ediyorsunuz? Satmayacaksınız da üzerindeki işgalciyi orman işgalcisi olmaktan çıkartıp Hazine işgalcisi mi yapacaksınız? Amaç satmak” diye konuştu.
Anayasa Mahkemesi daha önce Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin satışını düzenleyen yasa hükmünü iptal etmişti. Tapu Kanun’nda dün yaptığı düzenleme ile 2-B’lerin satışının altyapısını hazırlayan hükümet, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine anayasa ve yasa değişikliği önerileri getirecek. (Radikal)