200 milyona baz ölçümü

Sabit telekomünikasyon cihazlarından
(baz istasyonları) kaynaklanan elektromanyetik kirliliğin belirlenmesi...

ANKARA - Sabit telekomünikasyon cihazlarından
(baz istasyonları) kaynaklanan elektromanyetik kirliliğin belirlenmesi amacıyla Telekomünikasyon Kurumu'nca yapılacak ölçümlerden 200 milyon lira ücret alınacak. Bu cihazlar hakkında ölçüm talebinde bulunanlar, ölçüm ücretini kendileri ödeyecek. Limit değerlerinin aşılmadığının tespiti halinde müracaat sahibinin ödediği ölçüm ücreti iade edilmeyecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, ölçümleri yapmak üzere kuruma müracaat eden kuruluşlara ölçüm yetki belgesi verilecek. Bu belge, verildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.
Yönetmelikte belirtilen bölümlerden mezun mühendisler ile TÜBİTAK, üniversiteler, elektrik mühendisleri odaları, fizik mühendisleri odaları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya denetimindeki eğitim teşekküllerince düzenlenen test ve ölçüm sertifikasını haiz meslek liselerinin elektrik, elektronik veya haberleşme bölümlerinden mezun teknikerler veya teknisyenler ölçüm yapmaya yetkili olacak.
Telekomünikasyon Kurumu'nca yapılacak ölçümler için 200 milyon lira ücret alınacak. Yetki verilen kuruluşlar ise 200 milyon lirayı geçmemek üzere ölçüm ücretini kendileri belirleyebilecek. Sabit telekomünikasyon cihazları hakkında ölçüm talebinde bulunanlar, kuruma veya yetki verilmiş kuruluşlara müracaat edecek. Yapılan ölçümler sonucunda limit değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işletmeci/işletici tarafından, yönetmelikte belirtilen idari para cezası kuruma ödenecek. Ölçüm tarihinden bir ay sonra iade
Müracaat üzerine yapılan ölçümlerde, limit değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, ödenen ölçüm ücreti kadar tutar, işletmeci/işletici tarafından bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde müracaat sahibine ödenecek. Yapılan ölçümler sonucunda limit değerlerinin aşılmadığının tespiti halinde, müracaat sahibinin ödediği ölçüm ücreti iade edilmeyecek.