2010 ÖSYM: İki sınav, daha çok soru, derse göre başarı

2010 ÖSYM: İki sınav, daha çok soru, derse göre başarı
2010 ÖSYM: İki sınav, daha çok soru, derse göre başarı

Yarımağan, ?Sistem öğrencilere ek zorluk getirmiyor? dedi.

Üniversiteye giriş sınavı, seneye iki basamaklı olacak. Birinci basamakta daha çok soru bulunacak. İkinci aşama, içinde beş ayrı sınav barındıracak

ANKARA - 2010 yılından itibaren uygulamaya konulacak iki aşamalı yeni üniversiteye giriş sisteminin detayları belli oldu.  Birinci basamak, mevcut sistemdeki soru sayısının biraz daha artmış, ikinci basamak da eskiden uygulanan iki basamaklı sistemin gelişmiş hali. 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, yeni sınav sistemine ilişkin şu bilgileri verdi:

Beş ayrı sınav: Yeni sistem iki aşamadan oluşuyor. İkinci aşamada yabancı dil dahil toplam beş sınav uygulanacak. Birinci aşama nisan başlarında, ikinci aşama da haziran sonlarında iki hafta sonu cumartesi-pazar günleri yapılacak. Yeni sistem, eskiden uygulanan iki basamaklı sınava dönüş değil ama eskinin gelişmiş hali sayılır.
Daha çok soru: Yeni sistemde soru türleri değiştirilmedi, tüm sorular yine çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ancak ders düzeyinde ve o dersten daha çok soru yöneltilerek ölçme yapılacak. Öğrenciler sınavda birbiriyle ilgisiz konulardan değil, birbiriyle ilgili birkaç dersten sorulara cevap verecek. 
İlk aşama: Sınavın ilk aşaması mevcut sistemdeki ilk dört testin soru sayılarının biraz artmış hali olacak. Soru sayısı 160-180’e çıkabilir. Verilen süre artmayacak, muhtemelen üç saat olacak. Birinci aşamanın sonunda adaylar için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç puan türü hesaplanacak ancak bu puanların aralıklarının ne olacağı henüz belirlenmedi.
Birinci aşamadaki puanlarla meslek yüksekokulları ve açıköğretime girilebilecek, ayrıca bazı lisans programlarına da bu puanlarla girilebilmesine yönelik düşünce var.
İkinci aşama: İkinci aşamadaki sınavlar, mevcut sistemde iki numaralı testlere karşılık geliyor. Matematik-Geometri, Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji), Edebiyat- Coğrafya ve Sosyal Bilimler (Tarih -Coğrafya ve Felsefe grubu) sınavları var. Aday, bu dört sınavdan hangilerine gireceğini bize bildirecek. Normal koşullarda adayların bu sınavlardan ikisine girmeleri yeterli olacak. Ama aday birden çok gruptaki programlara gitmek istiyorsa bu beş sınavın beşine de girebilir.
Ders düzeyinde başarı: Yeni sistemde öğrencinin başarısı ders düzeyinde ölçülecek. İkinci aşamadaki sınavlarda mesela Fen, Sayısal, Sözel ya da Eşit Ağırlıklı puan olmayacak. Aday hangi sınava girmişse o sınavdaki tüm derslerin puanı hesaplanacak. Soru kitapçıklarını da derslere göre ayırmayı ve süreleri buna göre sınırlamayı düşünüyoruz. Öğrenciye ‘Al sana 180 dakika, Fizik, Kimya, Biyoloji sorularını bu sürede cevapla’ demeyeceğiz.
Hesaplama: Adayların yerleştirme puanları hesaplanırken hem ilk hem de ikinci aşamada katıldığı sınav başarıları dikkate alınacak. Bugünkü sistemde sayısal için tek bir puan var ve bu puan hem tıp fakültesi hem fizik mühendisliği hem ziraat mühendisliği gibi birbiriyle benzer olmayan programların hepsi için kullanılıyor. Yeni sistemde mesela tıp fakültesi için eğer kimya ve biyoloji bilgisi daha önemliyse tıp fakülteleri için bu derslerin ağırlığını artıracağız. Bir tane sayısal puan yerine belki adı sayısal da olmayan örneğin beş-altı veya sekiz-10 tane çeşitlendirilmiş puan türü olacak. Yeni sistemde de yerleştirme puanları hesaplanırken ortaöğretim başarı puanı eklenecek. 
Zorluk öğrenciye değil ÖSYM’ye: Yeni sistemde en büyük zorluğu ÖSYM yaşayacak. Soru hazırlayan öğretim üyesi sayısı artırılacak. Adaylara büyük bir zorluk gelmiyor çünkü aynı derslerden aynı tür sorular gelecek. Tek farkı şu olacak, bir sınavda bu cevapları vermek yerine örneğin üç sınavda verecekler ve sınav stresini biraz daha yaymış olacaklar, bilgilerini daha rahat ortaya koyabilecekler. 
İkinci aşama netleşmedi: İkinci aşamadaki sınav süreleri ve soru sayıları henüz belirlenmedi. Kişisel fikrim, ikinci aşamadaki sınavların süreleri daha kısa, örneğin iki buçuk saat, soru sayıları 100-120 olabilir. Soru sayıları haftalık ders saatleri, o derslerin ağırlıkları dikkate alınarak belirlenecek.
Ufukta yazılı sınav var: Üç-beş yıl sonra sınava başvuran aday sayısı azalırsa sınavda açık uçlu sorular yöneltilebilir. Tabii proje soruları gibi çok uzun sorular soracak değiliz. Cevabı net olan sorular sorulur. (Radikal, aa)