218 polis ihraç edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen yıl 218 polisi çeşitli suçlara karıştıkları için meslekten ihraç etti.

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, geçen yıl 218 polisi çeşitli suçlara karıştıkları için meslekten ihraç etti. Polis ve polis şeflerine verilen disiplin cezalarının, Sadettin Tantan döneminde arttığı gözlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'Polis 2000' adlı kitabında Emniyet'te açılan soruşturmalarla cezalara yer verildi. Buna göre; geçen yıl 2 bin 273 personel hakkında soruşturma açıldı. Bunların 722'si suçsuz bulundu, 611'i ise aftan yararlandı. 940 personel çeşitli cezalara çarptırıldı.
Ceza alan personelin 146'sının müdür, 62'sinin Emniyet amiri, 45'inin başkomiser, 66'sının komiser ve komiser yardımcısı, 533'ünün polis memuru, 88'inin ise diğer çalışanlardan oluştuğu bildirildi.
Ceza alan personelin 12'si memuriyetten çıkarma, 206'sı meslekten çıkarma cezalarına çarptırılırken 268 personele kıdem tenzili, 188'ine aylık kesimi, 176'sına kınama, 90'ına uyarma cezası verildi.
Memuriyetten ve meslekten çıkarma cezası alan 218 personelin 34'ünün zimmet, irtikap, rüşvet, 16'sının gasp, 34'ünün hırsızlık, dolandırıcılık, 28'inin sahtecilik, kalpazanlık, 19'unun görevi kötüye kullanma, 10'unun görevi terk, 9'unun görev yerini terk, 7'sinin kaçakçılık ve kaçakçılarla ilişki kurma, 12'sinin kasten adam öldürme, ırza geçme suçlarına karıştığı bildirildi.
Geçen yıl daha azdı
Emniyet, 1999'da 212 polisi meslekten ihraç etmişti. 1908 polis ve polis şefi hakkında soruşturma açılmış, 459'u aftan yararlanmış, 547'si suçsuz bulunmuş, 920'si ise çeşitli cezalara çarptırılmıştı.