22 polikliniğe usulsüz ruhsat

22 polikliniğe usulsüz ruhsat
22 polikliniğe usulsüz ruhsat
Sağlık Bakanlığı denetçileri, 22 tıp merkezine gerekli şartları taşımadıkları halde 'uygunluk' raporu verildiği gerekçesiyle İstanbul İl Sağlık Müdürü'nü ve dört yöneticiyi usulsüzlükle suçladı.
Haber: İSMAİL SAĞIROĞLU - ismail.sagiroglu@radikal.com.tr / Arşivi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nde inceleme yapan üç Sağlık Bakanlığı denetçisi, poliklinikler, tıp ve güzellik merkezlerinin açılış, birleşme, devir, dönüşme, kadro ve ortaklık işlemlerinde büyük usulsüzlükler belirledi. Denetçilerin hazırladığı raporda skandalın sorumluları olarak İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu ve üç yardımcısı gösterildi. Prof. Dr. Dokucu ve iki yardımcısı ile bir şube müdürüne bir yıl süreyle kademe durdurma, müdür vekiline ise uyarı cezası verilmesi istendi.
Sağlık Bakanlığı denetçileri, 2010 – 2012 yılları arasında İstanbul’daki değişik ilçelerde, ruhsat verilen 22 poliklinik ve tıp merkezini inceledi. Hazırlanan 81 sayfalık raporda 22 poliklinik hakkında usulsüzlük tespit edildi. Raporda bu usulsüzlükler tek tek sıralandı. Prof. Dr. Dokucu ve üç yardımcısı hakkında ‘bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması’ , İl Sağlık Müdür Vekili Uz. Dr. Çiğdem Yazıcı Ersoy’a ise uyarı cezası verilmesi istendi. Disiplin soruşturmasının sonuç bölümünde, teftişe konu 22 polikliniğin tekrar incelenerek ruhsatlandırılması talep edildi.

‘Rakiplere karşı avantaj’

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof Dr Ali İhsan Dokucu ve üç yardımcısı rapordaki suçlamalarla ilgili yaptıkları savunmada “Yönetmelikleri farklı yorumladık”, “Eski yönetmeliklere göre uygunluk belgesi verdik” dedi. Fakat bu savunma denetçiler tarafından inandırıcı bulunmadı.
Raporda konuyla ilgili yapılan yanlışlarla ilgili şu değerlendirme yapıldı:
“İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nce anılan yönetmelik hükümleri ve talimatların yerine getirilmesi yerine, zorlama ve hukuki olmayan yorumlara gidilerek, 10/03/2010 tarihinden sonra da polikliniklere 2000 tarihli yönetmelik hükümlerine göre uygunluk belgesi verilerek açılmalarına imkân sağlanmıştır. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün inceleme kapsamındaki polikliniklere açılış izni vermesinin, açılan poliklinik sahiplerine, İstanbul veya Türkiye ’nin diğer illerindeki poliklinik açmak isteyen gerçek ve tüzelkişilere göre açık bir avantaj sağladığı ortadadır.”
Radikal’in iddiaları sormak için aradığı İl Sağlık Müdürü Dokucu ise konuşmak istemezken, raporda savunmasını yaptığını iletti.

Deprem raporu, asansör nerede?

 Rapora göre İl Sağlık Müdürlüğü yönetiminin usulsüz işlemleri şöyle:
2010 yılında çıkarılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’ne göre polikliniklere ruhsat, uygunluk belgesinin Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi gerekirken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu yönetmeliği yok sayarak kanunsuz olarak poliklinik açılmasına uygunluk belgesi verdi.
Polikliniklerle ilgili hazırlanan yönetmelikte sağlık merkezinin bulunduğu binanın müstakil olması, deprem raporu ve asansörünün olması gibi birçok fiziki şart aranırken usulsüz bir şekilde uygun olmayan poliklinik merkezlerinin açılmasına izin verildi.
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik ve bakanlık talimatlarına riayet edilmedi, birçok polikliniğe uygunluk belgesi verildi.
Sağlık Bakanlığı poliklinik açılmasını planlamaya tabi tutarken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bu kurala uymadı.
Poliklinikten tıp merkezine dönüşüm işleminin bakanlığımızca değerlendirilmesi gerekirken Sağlık Müdürlüğü’nce yapıldığı; talimatlara aykırı bir şekilde kadro devri ve birleşme yapıldığı belirlendi.
Eczane olan binada poliklinik açıldığı belirlendi.
Bazı polikliniklerin güzellik merkezinden dönüşmedikleri halde lazer epilasyon yapıldığı, zayıflama aletleri olduğu ve bu işlemlere odalar ayrıldığı tespit edildi.
Bakanlığımızda polikliniklerin çalışan listelerinin bulunmadığı, bazı polikliniklerde radyoloji uzmanı ve radyoloji branşı olmamasına rağmen, röntgen ve tomografi cihazlarının bulunduğu belirlendi.
Bazı polikliniklerde tek hekim kalırken faaliyetleri sürdü.
Poliklinikte geçici çalışan hekimlerin tıp merkeziyle birleşme sırasında kadrolu olarak geçirildiği belirlendi. Yönetmelikte bir polikliniğin açılması ilgili hekimin sadece o poliklinikte çalışması koşuluyla mümkün. Ancak bazı kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında görev yapan bazı hekimlerin bazı özel polikliniklerin sahipleri arasında yer almasına müsaade edildi.

İncelenen 22 sağlık kuruluşu

Ece Polikliniği, Özel Asya Hayat Polikliniği, Özel Reem Nöropsikiyatri Polikliniği, Özel Plusmed Polikliniği, Özel Aristo Polikliniği, Özel Marest Polikliniği,
Özel Fors Polikliniği, Özel İstanbul Plastik ve Estetik Cerrahi Polikliniği, Özel Ota Polikliniği, Özel Artımed Polikliniği, Özel Formax Polikliniği, Özel Eralp Polikliniği, Özel Yaşam Park Polikliniği, Özel İntermed Suadiye Polikliniği, Özel Beşyol Polikliniği, Özel Elit Polikliniği, Özel Medica Polikliniği, Özel Esenyurt Polikliniği ve Tıp Merkezi, Özel Doktorlar Polikliniği ve Tıp Merkezi, Özel Hisarüstü Polikliniği/Tıp Merkezi, Özel Estet İstanbul Polikliniği, Özel Clinic Levent Polikliniği